Styrelsen

Styrelsen

Mellan generalförsamlingens olika möten har styrelsen den högsta auktoriteten. Styrelsen består utav 22 medlemmar från 11 olika länder. Styrlsens uppgift är att implementera de strategiska riktningar som tagits fram av generalförsamlingen. Styrelsens uppgifter består också i huvudsak utav:

 1. Formulera och införa interna regler för nätverket.
 2. Formulera och föreslå nätverkets budget.
 3. Utnämna en ordförande och en vice ordförande av ledamöterna, dessa skall ej vara av samma nationalitet och dessutom, väljas utifrån ett roterande schema bland de svenska och italienska ledamöterna i styrelsen.
 4. Ange de prioriterade områdena för nätverket.
 5. Bestäma plats för nätverkssekratariatet.
 6. Utarbeta en årlig rapport baserad på nätverkets aktiviteter under det gångna året.
 7. Utnämna sekretariatets personal som föreslås av ordföranden.

Ordförande i styrelsen

Ordföranden har utslagsrösten i styrelsen. Styrelsens ordförande Ordförande för SERNs styrelse är organisationens juridiska företrädare, denne har ansvaret att leda generalförsamlingens möten och övervaka verksamheten i nätverkets sekretariat.

Ordförande väljs för ett tvåårigt mandat. Tidigare bestod styrelsens av följande personer:

 • Kent Ögren, rådgivare för region Norrbotten, från januari 2005 till april 2009
 • Roberta Mori, rådgivare för Emilia Romagna Regional Assembly och representant för provinsen Reggio Emilia och AICCRE Emilia-Romagna, från april 2009 till april 2013.
 • Eva Andersson, kommunfullmäktige i Norrköping och regionfullmäktige i Östergötalandsregionen, från april 2013 till maj 2017

För närvarande är ordföranden för SERNs styrelse Ljubljana Montaguti, vice borgmästare i Forlí kommun, utsedd maj 2017. Vice ordförande är Kerstin Brunnström, ledamot i Västra Götalandsregionens styrelse.

Ordföranden och vice ordföranden sammansatte presidiet, som sammanträder ifall brådskande beslut måste fattas mellan styrelsemötena.

Styrelseledamöter 2017/2019

Sverige

 • Kerstin Brunnström – Västra Götalandsregionen (Vice ordförande)
 • Paul Åkerlund – Trollhättans kommun
 • Elias Georges – Motala kommun
 • Glen Berggård – Region Norrbotten
 • Kent Ögren – Region Norrbotten
 • Bo Karlsson – Falköpings kommun
 • Marie Dahlin – Vänersborgs kommun
 • Ann-Kristine Sämfors –Piteå kommun
 • Jakob Björneke –Linköpings kommun
 • Carina Sammeli –Luleå kommun
 • Julie Tran –Östergötalandsregionen

Italien

 • Lubiano Montaguti – (Ordförande)
 • Norberto Vignali – Unione Pedomantana Parmense
 • Marco Monesi – AICCRE Emilia Romagna
 • Paolo Bianchi – Provincia di Parma
 • Paola Guerzoni – Unione Terre d’Argine
 • Mirko Capuano – Bertinoro Municipality
 • Marcello Mendogni – ASP Ad Personam
 • Edmund Lanziner – Comunità Comprensoriale Oltradige Basso Atesina
 • Ouidad Bakkali – Ravenna Municipality
 • Annalia Guglielmi – Imola Municipality
 • Silvia Taglini – Casalgrande Municipality

Members Area

This members area is out of this site.