Historia

Historia

Historia SERN är resultatet av en utvecklingsprocess mellan 2003 och 2005.

Konferensen ”Town Twinning Sweden Emilia-Romagna” – mars 2003 i Bertinoro

Konferensen ”Town Twinning Sweden Emilia-Romagna” anordnades under våren 2003 av en sammanslutning av italienska kommuner (Bertinoro, Ravenna, Brisighella, Faenza, Cesena, Cervia och Cesenatico) tillsammans med AICCRE Emilia-Romagna och hade som mål att lansera en omfattande samarbetsprocess mellan bl.a. lokala myndigheter i Sverige och Italien.

I TTSER-konferensen deltog mer än 120 representanter från lokala myndigheter, skolor, ideella organisationer och ekonomiska aktörer från många delar av Sverige. TTSER 2003 De ämnen som diskuterades under sammanträdena var: vänorter, ekonomiska partnerskap, kulturella utbyten och utbyten inom välfärdspolitik. I slutet av konferensen beslutades att man skulle anordna en uppföljande konferens i Sverige under 2004 och man kom också överens om att man skulle uppföra två kontaktgrupper, en i Emilia-Romagna ledd av AICCRE och en i Sverige ledd av Norrbotten.

Kontaktgrupper (våren 2003 – sommaren 2004)

De två kontaktgrupperna hade som uppgift att säkerställa kontinuitet i hela processen mellan de två konferenserna och att tjäna som referenspunkt för de aktörer, i huvudsak kommuner, som var intresserade av att delta i processen.
Dessutom hade de två grupperna som uppgift att fastställa de faser genom vilka den formella skapelsen av nätverket skulle uppnås. För att kunna ta itu med frågan arrangerades ett möte mellan de två kontaktgrupperna under våren 2004 i Stockholm. Under mötet uppkom ett enat förslag om en stadga, man fastställde fyra områden som man skulle fokusera nätverkets aktiviteter på, och man beslutade också att upprätta fyra arbetsgrupper.

Konferensen Active European Citizenship – Juni 2004

Active European Citizenship Luleå 2004. Konferensen Active European Citizenship organiserades I Juni 2004 av Norbottens län och Stockholms län i samarbete med Västra Götalandsregionen, NUTEK och den svenska organisationen for kommun- och länsstyrelser.
I konferensen deltog mer än 80 italienska lokala myndigheter och ett antal privata aktörer från olika delar av regionen. Konferensen hade två mål. Dels var målet att fördjupa den ömsesidiga kunskapen i ett antal lokala politiska områden, dels var målet var att påbörja uppbyggnadsprocessen av SERN:s nätverk.
Under konferensen diskuterades följande frågor:

  • EU-medborgarskap: vikten av partnerskap och vänorter
  • Livslångt lärande: ett systematiskt utbyte av erfarenheter som skall leda till konkreta resultat
  • Ett globalt perspektiv på miljöfrågor: från klimat till hälsa
  • Kultur och integration: skapa samverkan av mångfald
  • Nytt Europeiskt entreprenörskap: samarbete som ska leda från svagheter till styrkor
  • Nya teknologier och hur de ska appliceras i regeringsområdet

Inom ramen för konferensen samlades de fyra arbetsgrupperna (miljö, social ekonomi, kultur och utbildning och entreprenörskap) för första gången och identifierade ett antal teman som skulle kunna utvecklas vidare.
Bifogat nedan hittar du rapporten som utarbetats av varje arbetsgrupp. Under det sista sammanträdet var 35 lokala myndigheter intresserade av att samarbeta i uppbyggnadsprocessen av SERN och undertecknade ett brev med nätverkets syften.

Uppbyggnadsfas (oktober 2004 – januari 2005)

De institutioner som hade skrivit under brevet med nätverkets syften utsåg 22 representanter (11 italienska och 11 svenska) som medlemmar av en provisorisk styrelse. Efter att dessa 22 representanter godkänt stadgan, började uppbyggnadsfasen som tog slut i januari 2005 i och med den formella starten av nätverkets aktiviteter. Den provisoriska styrelsens första möte hölls den 8:e och 9:e oktober 2004. Förutom att godkänna stadgan och nätverkets struktur, utsåg styrelsen en ordförande (Kent Ögren, Norrbottens läns landsting) och en vice ordförande (Silvia Bartolini, AICCRE Emilia-Romagna).

Medlemmar Område

Detta medlemsområde är ute på denna webbplats.