Utmaningen Intelligent Cities (ICC) är ett av Europeiska kommissionens största initiativ för att stödja europeiska städer i deras gröna och digitala omställning. ICC tillhandahåller spetskunskap och rådgivning till städer och deras lokala ekonomier för att hantera två stora utmaningar: att göra övergången till en ekonomisk modell med nollutsläpp, och samtidigt möjliggöra hållbar utveckling för EU-medborgarna.

Klicka nedan för att ta reda på vad SERN har gjort sedan 2020 inom ramen för ICC-initiativet:

Skip to content