Medlemmar

Medlemmar

SERN är ett bilateralt nätverk sammansatt av italienska och svenska organisationer. Nätverket genomför samarbetet med varandra genom europeiska projekt samt utbyte av erfarenheter och bästa praxis.

Italien

Sverige

58

Medlemmar i SERN

125

Projekt

5.800.000

Invånare

12.006.065 €

EU medfinansiering

Medlemmar Område

Login in Teams

Detta medlemsområde är ute på denna webbplats.