Medlemmar

Medlemmar

SERN är ett bilateralt nätverk sammansatt av italienska och svenska organisationer. Nätverket genomför samarbetet med varandra genom europeiska projekt samt utbyte av erfarenheter och bästa praxis.

Italien

Sverige

60

Medlemmar i SERN

119

Projekt

5.800.000

Invånare

9.794.000

EU medfinansiering

Medlemmar Område

Detta medlemsområde är ute på denna webbplats.