Energi och miljö

Energi och miljö

Kärnan i Europa 2020-strategin är hållbarhet vilket också belyses som ett viktigt element för en effektiv lokal utveckling. SERNs medlemmar delar gemensamma utmaningar inom områden som energieffektivitet, avfallshantering, lokala utsläpp av växthusgaser, förvaltning av offentliga byggnader och offentlig upphandling. Sedan 2013 fungerar SERN som en stödorganisation för borgmästarkonventet (Covenant of Mayors).

Sorry, there are no projects in this area.

Other Projects

    Sorry, there are no projects in this area.

6

Thematic Areas

14

All Projects

14

Project Under Implementation

0

Project Completed

Members Area

This members area is out of this site.