Lokal och regional utveckling

Lokal och regional utveckling

SERN strävar efter att utveckla utbyten kring lokal och regional utveckling. Nätverket ämnar underlätta utvecklingen av samarbetsprocesser bland medlemmarna med fokus på de handlingssätt och åtgärder som kan främja tillväxt och konkurrenskraft.

Sorry, there are no projects in this area.

Other Projects

    Sorry, there are no projects in this area.

6

Thematic Areas

14

All Projects

14

Project Under Implementation

0

Project Completed

Members Area

This members area is out of this site.