Social inklusion och migration

Social inklusion och migration

I linje med målen i Europa 2020-strategi som syftar till att lyfta minst 20 miljoner människor ur fattigdom och social exkludering har nätverken och dess medlemmar under årens lopp inrättat ett antal processer för samarbete inom sociala frågor och välfärd med fokus på politik för äldreomsorg, funktionshindrade och politik som syftar till att främja integration av migranter i lokala sammanhang.

Sorry, there are no projects in this area.

Other Projects

    Sorry, there are no projects in this area.

6

Thematic Areas

14

All Projects

14

Project Under Implementation

0

Project Completed

Members Area

This members area is out of this site.