3X20 Nätverk

2009 / 2010

3X20 Nätverk

Beskrivning

Projektets allmänna mål är att föra principerna för energieffektivitet, och därmed att minska utsläppen av växthusgaser, in i medborgarnas och de olika sociala gruppernas dagliga praxis och öka deras kunskap genom processer kopplade till vardagen.

Fem målgrupper har identifierats som huvudrepresentanter för det civila samhället som ska involveras i detta projekt: politiker och offentliga anställda, skolor, ungdoms- och medborgarorganisationer, frivilliga organisationer (icke-statliga organisationer) och tekniker (fackföreningar) kommer därför att mobiliseras för att förbättra och sprida resultaten från projektaktiviteterna.

De specifika målen är:
dela erfarenheter mellan partner (konkret politik och projekt);
fastställa en gemensam strategi för att öka energieffektiviteten och minska koldioxidutsläppen i vardagen med ett starkt engagemang från det civila samhället;
definiera effektiva kommunikationsverktyg genom medborgardeltagande; främja nätverket som inrättades för projektet.

Mål


6

Tematiska Område

35

Alla Projekt

29

Pågående projekt

6

Slutfört proekt

Medlemmar Område

Login in Teams

Detta medlemsområde är ute på denna webbplats.