LIFE – LEARNING TO INNOVATE WITH FAMILIES

2016 / 2019

LIFE – LEARNING TO INNOVATE WITH FAMILIES

Beskrivning

Projektet Learning to Innovate with Families (LIFE) strävar efter att utveckla nya färdigheter, kompetenser, produkter och utbildningsmetoder för att göra det möjligt för socialarbetare och arbetare verksamma inom liknande yrken att finna och vidta effektivare insatser när man arbetar med familjer i flera och komplexa svårigheter.
Behovet av projektet identifierades genom en stor forskningsstudie som tagits fram av två av partnerna, Linköpings forsknings- och utvecklingscenter i Sverige och NTNU, Centrum för forskning och innovation för barnomsorg i Trondheim. Studien omfattade 900 familjer och man drog slutsatsen att professionella insatser i mångt och mycket haft begränsade effekter på familjernas situation på grund av bristande innovation i det praktiska arbetet och visade på ett behov av en större helhetssyn. Projektet har ett starkt partnerskap som även inkluderar universitetet i Ljubljana i Slovenien, APCC, en NGO i Portugal som specialiserat sig på funktionshinder och kommunen Cervia i Emilia Romagna, Italien.

Mål

Utföra en grundläggande studie/behovsanalys för att kartlägga de kompetensbehov som krävs av socialarbetare/andra yrkesverksamma involverade i arbetet och därefter kunna utveckla en kompetensram
-Utveckla en lärandemodell byggt på kunskapstriangeln som använder abduktiv lärande för att stärka kopplingen mellan forskare, socialarbetares och lärares arbete.
-Utveckla ett överförbart program för kompetensutveckling tillsammans med en "verktygslåda" innehållandes läromedel
-Testa ovan nämnda produkter genom ett pilotprogram som involverar experter från varje partnerregion som arbetar med små grupper av familjer under programmet.
-Granska resultaten av försöket, inklusive effekterna på arbetet med familjer och därefter justera produkterna.
Utarbeta en rapport av projektet och genomföra ett arbete med att kommunicera ut rapportens delar, sker även genom användning av ECVET.

Impakt

Effekten och de långsiktiga fördelarna kommer att vara framtagandet av nya och förbättrade metoder inom området, i synnerhet genom användning av innovationsförmåga i arbetet med utsatta familjer och i nackdel för familjer, förbättra deras sociala integration.
Gemensamma kompetensbrister som identifieras i partnerländerna förstärker behovet av en europeisk dimension.

6

Tematiska Område

35

Alla Projekt

29

Pågående projekt

6

Slutfört proekt

Medlemmar Område

Login in Teams

Detta medlemsområde är ute på denna webbplats.