MORE – MOTALA AND REGGIO EMILIA

2018 / 2020

MORE – MOTALA AND REGGIO EMILIA

Beskrivning

Projektet MORE – Motala och Reggio Emilia – omfattar två gymnasieskolor: Liceo Scientifico Aldo Moro, i Reggio Emilia, Italien och Platengymnasiet i Motala, Sverige. Gemensamt för de båda skolorna är att man bland annat erbjuder ett naturvetenskapligt program. Man försöker för närvarande att utveckla sin lärarutbildning för naturvetenskapliga ämnen så att man kan möta dagens pedagogiska och kulturella utmaningar på ett bättre sätt. Man har också som vision att integrera användningen av digitala verktyg i undervisandet.

Mål

Projektets mål är:

  1. Att ge eleverna gränsöverskridande inlärningsupplevelser som kommer att förbättra deras kunskaper och kompetenser inom nyckelämnen för deras framtida yrkesval: experimentella vetenskaper (fysik, kemi, biologi), engelska språket och digital litteracitet.
  2. Att främja elevernas förmåga att samarbeta gränsöverskridande med det primära målet att bredda deras kulturella horisont genom att skapa meningsfulla relationer och samarbeten med likasinnade från andra europeiska länder och därigenom bygga ett europeiskt medborgarskap.
  3. Att göra det möjligt för lärare från två olika utbildningsbakgrunder att jämföra och utveckla respektives lärandepraxis inom sitt naturvetenskapliga område, ge möjlighet att förbättra språkkunskaper i CLIL (Content and Language Integrated Learning) samt att stärka och bredda sin digitala litteracitet.

Impakt

Nytänkande undervisningsmetoder, ökad kompetens för det engelska språket samt för digitala verktyg hos de involverade lärarna kommer att gynna skolan på lång sikt. Framtida studenter kommer att dra nytta av lärarnas förbättrade pedagogiska färdigheter. Projektets påverkan kommer inte att vara begränsad till de lärare som är direkt inblandade. Resultaten kommer att delas med skolans lärarkår genom anordning av träningssessioner. Det ökade behovet av förnyelse inom undervisningen av naturvetenskapliga ämnen möts bland annat genom utnyttjande av nya laboratorietekniker, uppmuntran till samarbete och användning av digitala medier.

6

Tematiska Område

35

Alla Projekt

29

Pågående projekt

6

Slutfört proekt

Medlemmar Område

Login in Teams

Detta medlemsområde är ute på denna webbplats.