OLA One Library for all, all for one library

2019 / 2021

OLA One Library for all, all for one library

Beskrivning

OLA-projektet utgår från behovet av bibliotekariernas kompetensutveckling. Alla samarbetspartners tror på vikten av offentliga bibliotek som moderna lärande nav nära medborgarna. Idag har det moderna biblioteket möjlighet att påverka människors kulturliv och tänkande, att spela en aktiv roll i bildandet av deras värderingar och attityder till aktuella frågeställningar, särskilt integrationsprocesser och interkulturell dialog.

Mål

För att förbättra de tjänster som biblioteken tillhandahåller kan bibliotekarier utveckla sina nyckelkompetenser.

De viktigaste färdigheterna hänvisar till nyckelkompetenser såsom flerspråkihet, digitala kompetenser och ökad kulturell medvetenhet. Alla dessa aspekter krävs för att strukturera framtida Europeiska mobiliteter och för att skapa nya kontakter samt öka nätverket av partnerorganisationer
utomlands.

På lokal nivå är utvecklingen av dessa nyckelkompetenser nödvändiga för att stödja personer med invandrarbakgrund eller flyktingar som besöker bibliotek för första gången, därtill för människor från andra länder som besöker bibliotek.

Aktivitäter

  1. Jobbskuggnings aktiviteter: 16 bibliotekarier inom konsortiets medlemmar kommer att ha möjlighet att deltaga i jobbskuggnings-aktiviteter under en period av 6 dagar.
  2. Två utbildningsaktiviteter med 6 deltagare från konsortiets medlemmar. De metoder som används kommer att vara en blandning av föreläsningar, grupparbete, studiebesök och praktiska workshops.

6

Tematiska Område

35

Alla Projekt

29

Pågående projekt

6

Slutfört proekt

Medlemmar Område

Login in Teams

Detta medlemsområde är ute på denna webbplats.