REME ”REggio MEthod from theory to practice”

2020 / 2022

REME ”REggio MEthod from theory to practice”

Beskrivning

I Vänersborgs kommun finns flera förskolor med inriktning på Reggio Emilia pedagogiken.

Reggio Emilias pedagogiska filosofi är ett demokratiskt ställningstagande för att förskolan och skolan skall vara en demokratisk praktik för såväl barn och unga som för samhället runtomkring. I Reggio Emilia pedagogiken ses barn och unga som kompetenta och viktiga samhällsmedborgare, väl värda att lyssna på. Lyssnande, dokumentation och reflektion är några av denna pedagogiska filosofis kännetecken, liksom att se på olikhet som ett viktigt värde.

 

REAP-projektet vill ge personalen i förskolorna möjlighet till att förvärva de grundläggande aspekterna av Reggio Emilia pedagogiken.

Genom deltagande i projektet ska rektorer, lärare, barnskötare och pedagoger få en gemensam erfarenhet- och verksamhetsbakgrund som kommer att inspirera även andra förskolor på lokal, regional och national nivå.

Mål

REAP projektets generella mål är att erbjuda våra barn en undervisningsprocess av högsta kvalitet.

Projektet syftar också till att:

  • Främja jämlikhet, social sammanhållning och aktivt medborgarskap
  • Att öka kreativiteten och innovationen på alla utbildningsnivåer
  • Främja det internationella samarbetet.
  • Förbättra utbildningsnivån genom att sträva efter att minska antalet elever som för tidigt lämnar skolan.

Jobbskuggningsaktiviteterna kommer att ge deltagarna en djupare kunskap om olika aspekter av Reggio Emilias pedagogik, bland annat:

  • den pedagogiska dokumentationen
  • de historiska och kulturella rötterna av pedagogiken
  • betydelsen av lärandemiljön
  • barnens ”Hundra språk”.

6

Tematiska Område

32

Alla Projekt

26

Pågående projekt

6

Slutfört proekt

Medlemmar Område

Detta medlemsområde är ute på denna webbplats.