SAYouth

2020 / 2022

SAYouth

Beskrivning

Stärka ungdomars påverkan och deltagande för en hållbar demokrati

 

Projektet SAYouth är ett 24-månadersprojekt med deltagare från 7 europeiska länder (Sverige, Italien, Polen, Finland, Bulgarien, Tyskland, Grekland) och ett blandat partnerskap bestående av 9 organisationer av olika slag: 5 offentliga myndigheter, 3 icke-statliga organisationer och ett transnationellt nätverk.

Det allmänna målet med projektet är att säkerställa ungdomars deltagande i kommunala beslutsprocesser och att främja deras inflytande i frågor av betydelse för hela samhället, inklusive främjande av hållbar demokrati och att använda ungdomars deltagande som ett verktyg för integration.

Mål

Särskilda mål är:

  1. Att främja en interaktiv och konstruktiv dialog mellan ungdomar och offentliga myndigheter på lokal och europeisk nivå
  2. Att utveckla mer attraktiva och inkluderande kommunikationskanaler, verktyg och metoder
  3. Att främja bättre kunskaper om demokratiska system och organisationer på lokal och europeisk nivå
  4. Att utveckla en känsla av tillhörighet till ungdomar i offentliga institutioner på lokal och europeisk nivå

5. Att främja ett aktivt deltagande i det civila samhället och det offentliga livet och i frivilligsektorn

Aktivitäter

Arbetsplanen innehåller 10 evenemang med olika metoder och fokus:

2 samordningsmöten (en kick off och en halvtidsutvärdering)

2 transnationella seminarier

6 lokala evenemang för gränsöverskridande nätverk för ungdomar och direkt dialog med lokala myndigheter.

Dessa aktiviteter kommer att omfatta direkt mer än 350 medborgare och 800000 indirekta deltagare.

Projektresultat/Produkter

Det är förväntade resultatet är följande:

- Ökad kunskap om europeiska modeller där förhållandet mellan ungdomar och offentliga myndigheter fastställs

- Utbyte av erfarenheter om de verktyg som används för att förbättra ungdomars deltagande i det civila samhället och i volontärarbetet.

- Ett ökat deltagande av medborgarna och känsla av gemensam tillhörighet till EU

- Ett starkt nätverk mellan partner och intressenter

- Inrättandet av ett gemensamt europeiskt digitalt verktyg för att stödja projektet.

6

Tematiska Område

35

Alla Projekt

29

Pågående projekt

6

Slutfört proekt

Medlemmar Område

Login in Teams

Detta medlemsområde är ute på denna webbplats.