Energi och miljö

Energi och miljö

Kärnan i Europa 2020-strategin är hållbarhet vilket också belyses som ett viktigt element för en effektiv lokal utveckling. SERNs medlemmar delar gemensamma utmaningar inom områden som energieffektivitet, avfallshantering, lokala utsläpp av växthusgaser, förvaltning av offentliga byggnader och offentlig upphandling. Sedan 2013 fungerar SERN som en stödorganisation för borgmästarkonventet (Covenant of Mayors).

Other Projects

    Tyvärr, det finns inga projekt inom det här området.

6

Tematiska Område

18

Alla Projekt

18

Pågående projekt

0

Slutfört proekt

Medlemmar Område

Detta medlemsområde är ute på denna webbplats.