Lokal och regional utveckling

Lokal och regional utveckling

SERN strävar efter att utveckla utbyten kring lokal och regional utveckling. Nätverket ämnar underlätta utvecklingen av samarbetsprocesser bland medlemmarna med fokus på de handlingssätt och åtgärder som kan främja tillväxt och konkurrenskraft.

Other Projects

    Tyvärr, det finns inga projekt inom det här området.

6

Tematiska Område

33

Alla Projekt

27

Pågående projekt

6

Slutfört proekt

Medlemmar Område

Detta medlemsområde är ute på denna webbplats.