Social inklusion och migration

Social inklusion och migration

I linje med målen i Europa 2020-strategi som syftar till att lyfta minst 20 miljoner människor ur fattigdom och social exkludering har nätverken och dess medlemmar under årens lopp inrättat ett antal processer för samarbete inom sociala frågor och välfärd med fokus på politik för äldreomsorg, funktionshindrade och politik som syftar till att främja integration av migranter i lokala sammanhang.

Other Projects

    Tyvärr, det finns inga projekt inom det här området.

6

Tematiska Område

18

Alla Projekt

18

Pågående projekt

0

Slutfört proekt

Medlemmar Område

Detta medlemsområde är ute på denna webbplats.