Sekretariatet

Sekretariatet

SERNs sekretariat (för närvarande beläget i Parma) har uppgiften att säkerställa effektiviteten i det arbete som utförs inom de prioriterade områdena, att främja utvecklingen av nätverket och att hjälpa medlemmarna etablera kontakter inom nätverket. Sekretariatet stöder också de lagstadgade organen (generalförsamlingen, styrelsen, styrelseordföranden, presidiet och revisorstyrelsen) i syfte att säkerställa ett effektivt utförande av de uppgifter och kompetensområden som tilldelats dem genom stadgan.

Personalen

Nicola Catellani-Nätverkskoordinator

Nicola är direktorn av sekretariatet. Ansvarig för SERN:s stratetgiska utveckling, EU projekt som involverar SERN som partner eller ledare, de yttre förbindelserna, relationerna med ansökande organisationer samt frågor som rör den ekonomiska förvaltningen av nätverket.

Email: nicola.catellani@sern.eu
Cellulare: +39 348 3892600

 

Laura Avanzi – Projekt Samordnare

Laura är främst ansvarig för att ge stöd åt medlemmarna under projektutvecklingen, SERN:s nyhetsbrev samt att ge allmänt stöd till sekretariatets verksamhet.

Email: laura.avanzi@sern.eu
Cellulare: +39 348 8786110

 

Ginevra Roli – Projektsamordnare

Ginevra arbetar främst med att ge stöd åt medlemmarna i implementeringsfasen. Hon ansvarar också för att stödja medlemmar under projektutvecklingen.
Email: ginevra.roli@sern.eu
Mobil: +39 344 1183550

 

 

Federica Gravina – Projektsamordnare

Federica har hand om genomföring och utvecklingsfasen av projekten inom nätverket.
E-mail: federica.gravina@sern.eu
Mobil: +39 392 8695762

 

 

 

 

 

 

Medlemmar Område

Detta medlemsområde är ute på denna webbplats.