Lärarens självbedömningsassistent

Lärarens självbedömningsassistent

Ett unikt onlinemöjlighet för förskolärare i tidig barndom att självbedöma sina undervisningspraxis på ett helt anonymt sätt och få omedelbar feedback om deras undervisningsprofil i relation till temat grovmotoriska aktiviteter. Baserat på den individuella feedbacken alla lärare i förskolan har fri tillgång till utbildningsmaterial som är relaterade till deras undervisningsprofil tack vare självförbättringspaketet (SIEP).

Prova den självbedömningsassistent (TSAA – på Engleska)

och förbättra din kunskap om fysiska aktiviteter i ECEC genom SIEP

För mer information om SIA-Prod-projektet: http://www.sia-prod.com

Medlemmar Område

Login in Teams

Detta medlemsområde är ute på denna webbplats.