PLAYING PROJECT

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

GRÖNA- OCH HÅLLBARA SAMHÄLLEN

För att bekämpa klimatförändringar över hela världen har initiativ övervägts av de internationella och europeiska institutionerna. Framför allt Parisavtalet, den första bindande internationella klimatförändringspakten, som syftar till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 ° C genom att å ena sidan minska växthusgasutsläppen och å andra sidan stärka samhällens förmåga att hantera effekterna av klimatförändringarna. Det är särskilt viktigt för lokala, regionala och nationella myndigheter att bli mer motståndskraftiga genom att minska deras sårbarhet för effekterna av klimatförändringar och samarbeta på regional och internationell nivå för att uppnå sina klimatmål. Inom det tematiska området gröna och hållbara samhällen kommer SERN att fokusera på den följande områderna: Klimatåtgärder, Hållbar turism och Smart mobilitet.

Klimatåtgärder

Hållbar Turism

Smart mobilitet

Share :

WhatsApp
Telegram
Twitter
Facebook

Join The Ride

Subscribe to our fortnightly newsletter with stories from our latest adventures and the best travel tips

More News

Completed

REME ”Reggio Method from theory to practice”

Description In Vänersborg there are several pre-schools inspired by the so called Reggio Emilia Approach. This educational philosophy focuses on the image of a child

Completed

REME ”Reggio Method from theory to practice”

Description In Vänersborg there are several pre-schools inspired by the so called Reggio Emilia Approach. This educational philosophy focuses on the image of a child