Gröna och hållbara samhällen

För att bekämpa klimatförändringar över hela världen har olika initiativ tagits av de internationella och europeiska institutionerna. Framför allt Parisavtalet, det första bindande internationella klimatavtalet, som syftar till att å ena sidan begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C genom att minska växthusgasutsläppen och å andra sidan till att stärka samhällens förmåga att hantera klimatförändringarnas effekter. Det är särskilt viktigt för lokala, regionala och nationella myndigheter att bli mer motståndskraftiga genom att minska sin sårbarhet för klimatförändringarnas effekter och samarbeta på regional och internationell nivå för att uppnå klimatmålen. Inom det tematiska området “gröna och hållbara samhällen” kommer SERN att fokusera på följande områden: klimatåtgärder, hållbar turism och smart mobilitet.

Klimatåtgärder

Hållbar turism

Smart mobilitet

Skip to content