Projekt

PROJEKTBASERAT SAMARBETE

Nätverket spelar en viktig roll som katalysator för projektbaserat samarbete mellan medlemmarna. Sekretariatet har en central roll när det gäller att matcha medlemmarna med varandra utifrån deras intressen inom de prioriterade områdena.

Under sin verksamhet har SERN lagt fram mer än 170 projekt på EU-nivå. Av dem har 130 godkänts och genomförts, vilket ger en beviljandegrad på 73 procent.

Skip to content