Projekt

PROJEKTBASERAT SAMARBETE

Nätverket spelar en viktig roll som en accelerator för projektbaserat samarbete mellan medlemmarna. Sekretariatet har en central roll när det gäller att matcha medlemmarnas intressen inom de prioriterade områdena.

Under sin verksamhet har SERN lagt fram mer än 170 projekt på EU-nivå. Av dem godkändes och genomfördes 130, med en beviljandegrad på 73 procent.