HÅLLBAR TURISM

UPREST

Upp- och omskolning av hållbar turism i en ny digital era

Läs mer
Under genomförande
1%

Brand EU

Förvärva plats BRANDing-kompetens i arbetslivet genom fortsatt yrkesutbildning för att öka attraktionskraften hos EU:s städer.

Läs mer
Färdigställd
100%