HÅLLBAR TURISM

UST

Uppgradering av den kommunala personalens kompetens inom planering och hantering av hållbar turism.

Läs mer
Under implementation
20%

UPREST

Upp- och omskolning av hållbar turism i en ny digital era

Hitta mer
Under genomförande
25%

BRAND EU

Förvärva plats BRANDing-kompetens i arbetslivet genom fortsatt yrkesutbildning för att öka attraktionskraften hos EU:s städer.

Hitta mer
Färdigställt
100%
God Praxis