Medfinansiering

Erasmus+ KA2 VET

Information
Länkar
Kontaktuppgifter
Ginevra Roli
Projekt Samordnare- SERN

UST

Uppgradering av den kommunala personalens kompetens inom planering och hantering av hållbar turism.

Om Projektet

Under de senaste årtiondena har europeiska städer stått inför ekonomiska och sociala förändringar som lett till att de offentliga lokala myndigheterna måste förvalta städerna på ett annorlunda sätt och i allt högre grad främja utvecklingen av ett område, utöver att öka tjänsterna. Städerna måste numera införa verkliga strategier för att differentiera sig och fortsätta att locka besökare, och för medelstora städer kan det vara en stor utmaning att locka besökare och turister.

Projektet har sitt ursprung i parternas medvetenhet om att det finns brister i kunskapen om strategier för att främja hållbar turism bland personalen i deras kommuner. Det handlar bland annat om brist på utbildningsverktyg som gör det möjligt för både kommunernas personal och intressenterna att öka sina kunskaper i ämnet och förbättra samarbetsformerna.

 

Mål

Projektets allmänna mål är att stärka utvecklingen av hållbar lokal turism och öka attraktionskraften hos medelstora kommuner genom att höja kompetensen hos kommunernas personal.

För att uppnå det allmänna målet ovan kommer projekten att syfta till följande:

  1. Öka kunskaperna och kompetensen hos de lokala myndigheternas personal när det gäller planering och förvaltning av hållbar turism;
  2.  utveckla innovativa lokala strategier för att definiera stadens territoriella marknadsföring i syfte att främja städerna som turistdestinationer, genom att öka de lokala intressenternas aktiva deltagande;
  3. Främja en hållbar lokal turism som tar full hänsyn till nuvarande och framtida ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter.

Aktiviteter och resultat

Projektet kommer att utveckla följande resultat:

  • RAMVERK FÖR SJÄLVBEDÖMNING: Ett verktyg för självbedömning som genom en GAP-analys hjälper till att ta reda på var luckorna finns när det gäller kunskap och praktik inom nyckelområden för turism.
  • ONLINE-UTBILDNINGSKURS: nytt utbildningsinnehåll för tjänstemän och chefer som arbetar med turism som svarar mot en uppsättning begrepp och kompetenser som är viktiga för den personal i kommunen som ansvarar för turismens utveckling.
  • SLUTLIG HANDBOK: en samling av god praxis och konkreta exempel på hållbar turism på europeisk nivå, inklusive turismstrategier som utvecklats av projektpartnerna.
News from the Project
Skip to content