TJÄNSTER FÖR UTSATTA GRUPPER

Pro.Child

Att införa en europeisk metod för skydd av utsatta barn och ungdomar

Läs mer
Under genomförande
10%

SIRIUS

Färdigheter för integration i samhället

Hitta mer
Under genomförande
50%

IMTI

Ökad rörelse för inkludering

Läs mer
Under genomförande
50%

SOCIALTJÄNST OCH DIGITALISERING

Läs mer
Under genomförande
30%

IMPROVE

European mobility for the improvement of relational skills in the elderly care

Läs mer
Färdigställd
100%

GEMIS

Främja jämställdhet för ett mer inkluderande samhälle.

Läs mer
Färdigställd
100%

DEKOLLA

Utveckla migranters kunskaper om den lokala arbetsmarknaden

Läs mer
Färdigställt
100%
God Praxis

DEMETRA

Förbättra formella vårdgivares färdigheter i demensvård

Läs mer
Färdigställt
100%

TAKE CARE LEARNING

Förbättring av horisontiell kompetens och färdigheter för familjer inom äldreomsorgen

Läs mer
Färdigställt
100%

BACKPACK ID

Att överbrygga språk och minnen för att främja flera identiteter: "Lämna aldrig din ryggsäck bakom dig!"

Läs mer
Färdigställt
100%

WIR

Välkomnande och integration av flyktingar i Europa

Läs mer
Färdigställt
100%

INTED

Integration genom utbildning och information

Läs mer
Färdigställt
100%

MOBEC

Mobilitet inom äldreomsorg

Läs mer
Färdigställt
100%
God Praxis

EVOLAQ

Förbättring av volontärverksamhet och -kvalitet i Europa

Läs mer
Färdigställt
100%

Age

Aktiv engagerad generation

Läs mer
Färdigställt
100%

VOLWE

Europeiskt nätverk om volontärernas roll i välfärdspolitiken

Läs mer
Färdigställt
100%

ELCANET

Nätverk för familjestöd i äldreomsorg

Läs mer
Färdigställt
100%

DIAMI

Aktivt medborgarskap och interkulturell dialog med migranter

Läs mer
Färdigställt
100%

Support to parenthood

Läs mer
Färdigställt
100%

QLSE

Livskvalitet för äldre i Europa

Läs mer
Färdigställt
100%

SEAL

Nuvarande och framtida kompetens inom hälso- och välfärdssektorn

Läs mer
Färdigställt
100%
Skip to content