TJÄNSTER FÖR UTSATTA GRUPPER

SIRIUS

Färdigheter för integrering i samhället

Läs mer
Under genomförande
10%
imti

IMTI

Ökad rörelse för inkludering

Läs mer
Under genomförande
30%

PERSONTJÄNSTER OCH DIGITALISERING

Läs mer
Under genomförande
30%

IMPROVE

European mobility for the improvement of relational skills in the elderly care

Läs mer
Under genomförande
70%

GEMIS

Främja jämställdhet för ett mer inkluderande samhälle.

Läs mer
Under genomförande
64%

DEKOLLA

Utveckla migranters kunskaper om den lokala arbetsmarknaden

Läs mer
Färdigställt
100%
God Praxis

DEMETRA

Förbättra formella vårdgivares färdigheter i demensvård

Läs mer
Färdigställt
100%

TAKE CARE LEARNING

Förbättring av horisontiell kompetens och färdigheter för familjer inom äldreomsorgen

Läs mer
Färdigställt
100%

BACKPACK ID

Att överbrygga språk och minnen för att främja flera identiteter: "Lämna aldrig din ryggsäck bakom dig!"

Läs mer
Färdigställt
100%

WIR

Välkomnande och integration av flyktingar i Europa

Läs mer
Färdigställt
100%

INTED

Integration genom utbildning och information

Läs mer
Färdigställt
100%

MOBEC

Mobilitet inom äldreomsorg

Läs mer
Färdigställt
100%
God Praxis

EVOLAQ

Förbättring av volontärverksamhet och -kvalitet i Europa

Läs mer
Färdigställt
100%

Age

Aktiv engagerad generation

Läs mer
Färdigställt
100%

VOLWE

Europeiskt nätverk om volontärernas roll i välfärdspolitiken

Läs mer
Färdigställt
100%

ELCANET

Nätverk för familjestöd i äldreomsorg

Läs mer
Färdigställt
100%

DIAMI

Aktivt medborgarskap och interkulturell dialog med migranter

Läs mer
Färdigställt
100%

Support to parenthood

Läs mer
Färdigställt
100%

QLSE

Livskvalitet för äldre i Europa

Läs mer
Färdigställt
100%

SEAL

Nuvarande och framtida kompetens inom hälso- och välfärdssektorn

Läs mer
Färdigställt
100%

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp

Join The Ride

Subscribe to our fortnightly newsletter with stories from our latest adventures and the best travel tips

More Adventures

Completed

REME ”Reggio Method from theory to practice”

Description In Vänersborg there are several pre-schools inspired by the so called Reggio Emilia Approach. This educational philosophy focuses on the image of a child

Completed

REME ”Reggio Method from theory to practice”

Description In Vänersborg there are several pre-schools inspired by the so called Reggio Emilia Approach. This educational philosophy focuses on the image of a child