Medfinansiering

LLP GRUNDTVIG

Information
Kontaktuppgifter
SERN Secretariat

STÖD TILL FÖRÄLDRASKAP

Om Projektet

Huvudsyftet med detta partnerskap är att främja ett utbyte av bästa praxis (dvs. framgångsrika projekt) om strategier för att stödja föräldraskap. Att lära sig okända bästa metoder som finns inom samma arbetsområde är det bästa sättet att förbättra vår professionalism. Detta projekt riktar sig till yrkesverksamma som arbetar med föräldrar för att förbättra deras förmåga att ta hand om sina barn, särskilt under graviditeten och de första sex åren av deras barns liv.Alla parter delar antagandet att i länder med hög industrialiseringsnivå är det största problemet för många familjer ensamheten, som kan leda till verklig isolering, särskilt för familjer som är födda i ett annat land. Den nuvarande bristen på materiella resurser orsakar en farlig cirkel, eftersom problemen ökar och föräldrarollen blir alltmer otillräcklig. Den viktigaste strategin för att hantera dessa situationer är inte direkt stöd från yrkesverksamma (vilket ibland är nödvändigt, men knappast någonsin avgörande): det måste skapas många permanenta nätverk mellan familjerna för att stimulera självhjälpsprocesser. Yrkesverksamma (socialarbetare, lärare, förlossningssjuksköterskor, psykologer, pedagoger osv.) kan bli främjare av dessa nätverk genom att använda sig av metoden Community Empowerment Methodology. Kort sagt har projektet utbildat de yrkesverksamma som utbildar föräldrarna.

Mål

Konkret är målen för partnerskapet följande:

 • Tack vare att dela med sig av sina egna erfarenheter till de andra hjälper partnerskapet de verksamma i varje land att bli mer medvetna om sina metoder för att stödja föräldraskap, särskilt till förmån för de familjer som riskerar att hamna i socialt utanförskap;
 • Dessutom hjälper det samma personer att beskriva dessa erfarenheter i form av bästa praxis, med hjälp av specifika analysformat och resultatindikatorer;
 • Det främjar också utbytet av bästa praxis mellan de länder som deltar i partnerskapet;
 • Slutligen genomförs nya projekt som ett resultat av erfarenhetsutbytet;
 • Inte minst möjliggör det en konfrontation med resultaten av genomförandet;
 • Slutligen gör det det möjligt att skapa en grundläggande handbok med europeiska bästa metoder för att stödja familjer som riskerar att hamna i social utslagning genom metoden Community Empowerment.

Impakt

De viktigaste frågorna som togs upp var följande

 • Community Empowerment: teori och praktik;
 • Pilotförsök i Europa;
 • Samhällsledarens (eller vägledarens, om du föredrar det) roll;
 • Samhällsvård och sociala nätverk;
 • Hur man genomför samhällsorienterade tjänster.
 • Strategier för synlighet, medvetenhet och “social marknadsföring”;
 • Övervakning och (själv)utvärdering av projektet.

Projektresultat/produkter

Nedan följer det material som producerades under projektet: