STYRELSEN

Mellan generalförsamlingens olika möten har styrelsen den högsta auktoriteten.

Styrelsen består utav 22 medlemmar, 11 från vardera land. Styrlsens uppgift är att implementera de strategiska riktningar som tagits fram av generalförsamlingen.

Styrelsens uppgifter består också i huvudsak utav:

Nästa Styrelsen

Dagar
23 februari 2024 – online

styrelsens ordförande

Ordföranden för SERN:s styrelse är organisationens juridiska företrädare och har ansvaret för att leda generalförsamlingen när den sammanträder och för att övervaka verksamheten vid nätverkets sekretariat. Den väljs för en mandatperiod på två år. Ordföranden och vice ordföranden utgör presidiet, som sammanträder om brådskande beslut måste fattas mellan styrelsemötena. Tidigare har styrelsens ordförande varit följande personer:  
kent ogren

Kent Ögren
2005-2009

roberta mori

Roberta Mori
2009-2013

Eva Andersson
2013-2017

montaguti b&w

Lubiano Montaguti
2017-2021

ex board 23 25 (1)

Gert-Inge Andersson
2021-2023

ex board 23 25 (2)

Cecilia Burenby
2023-2025

Styrelsen 2023-2025

För närvarande är ordföranden för SERNs styrelse Cecilia Burenby (Mjölby kommun), utsedd Maj 2023. Vice ordförande är Annagiulia Randi (Ravenna Kommun).

Ordföranden

CECILIA BURENBY
Mjölby Kommun

Vice ordförande

ANNAGIULIA RANDI
Ravenna Kommun
CENTURIO FRIGNANI
AICCRE Emilia-Romagna
GESSICA ALLEGNI
LENA GOLDKUHL
DAVIDE AGRESTI
KAROLA SVENSSON
MILENA GARAVINI
Imola Kommun
LINNEA JÄGESTEDT
FREDRIK BRUHN
Luleå Kommun
LUBIANO MONTAGUTI
FREDRIK TOPPLUND
ANNA SOTKASIIRA WIK
SARA TONINI
JONAS GUNNARSSON
ELISABETTA LEONARDI
PETER ERIKSSON
NORBERTO VIGNALI
BENNY AUGUSTSSON

Föregående Stryelser

Clicca qui
Klicka här
Clicca qui
Clicca qui
Clicca qui
Föregående bild
Nästa bild