INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

Att minska ojämlikhet och social utestängning i lokalsamhällen är en avgörande utmaning för Europas framtid. Dessutom finns det en stor potential för Europa genom de möjligheter som erbjuds, till exempel genom nya former av innovation och medborgarnas engagemang.
Genom att hjälpa individer och grupper att få en ordentlig utbildning, hitta ett arbete, delta aktivt i lokala beslut och få tillgång till tjänster som hjälper dem att hantera sina sårbarheter, garanterar gemenskaperna inom ramen för SERN en tillväxt som är inkluderande och jämlik. Inom det tematiska området inkluderande samhällen kommer SERN att fokusera på tre prioriteringar: Tjänster för Sårbara Grupper, Aktivt Medborgarskap och Kvalitetsutbildning .

Kvalitetsutbildning

Tjänster för Utsatta Grupper

Aktivt Medborgarskap