INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

Att minska ojämlikhet och social exkludering i lokalsamhällena är en central utmaning för Europas framtid. Det finns dock en stor potential att möta detta genom nya former av innovation och medborgarengagemang.
Genom att hjälpa individer och grupper att få en ordentlig utbildning, hitta ett arbete, delta aktivt i lokala beslut och få tillgång till tjänster som hjälper dem att hantera sina sårbarheter, garanterar gemenskaperna inom ramen för SERN en tillväxt som är inkluderande och jämlik. Inom det tematiska området “inkluderande samhällen” kommer SERN att fokusera på tre områden: tjänster för sårbara grupper, aktivt medborgarskap och kvalitetsutbildning .

Kvalitetsutbildning

Tjänster för utsatta grupper

Aktivt medborgarskap

Skip to content