SEKRETARIATET

SERNs sekretariat (för närvarande beläget i Parma) har uppgiften att säkerställa effektiviteten i det arbete som utförs inom de prioriterade områdena, att främja utvecklingen av nätverket och att hjälpa medlemmarna etablera kontakter inom nätverket. Sekretariatet stöder också de lagstadgade organen (generalförsamlingen, styrelsen, styrelseordföranden, presidiet och revisorstyrelsen) i syfte att säkerställa ett effektivt utförande av de uppgifter och kompetensområden som tilldelats dem genom stadgan.

Personalen

Nicola Catellani

Nätverkskoordinator
Nicola är direktorn av sekretariatet. Ansvarig för SERN:s stratetgiska utveckling, EU projekt som involverar SERN som partner eller ledare, de yttre förbindelserna, relationerna med ansökande organisationer samt frågor som rör den ekonomiska förvaltningen av nätverket.

Laura Avanzi

Projekt Samordnare
laura
Laura är främst ansvarig för att ge stöd åt medlemmarna under projektutvecklingen, SERN:s nyhetsbrev samt att ge allmänt stöd till sekretariatets verksamhet.

Ginevra Roli

Projekt Samordnare
ginevra
Ginevra arbetar främst med att ge stöd åt medlemmarna i implementeringsfasen. Hon ansvarar också för att stödja medlemmar under projektutvecklingen.

Federica Gravina

Projekt Samordnare
federica
Federica har hand om genomföring och utvecklingsfasen av projekten inom nätverket.

Alessia Mereu

Assistant Communications Officer
Alessia är kommunikationsansvarig på SERN. Hon sköter kommunikationen inom och utanför nätverket samt spridningen av projektresultaten.

Emma Örtenholm

Praktikant

Emma påbörjade sin praktik i februari efter att ha försvarat sin kandidatuppsats vid Linköpings Universitet. Hon bistår SERN:s personal och projektgrupper för att säkerställa en smidig utveckling av nätverkets verksamhet.

Medarbetare