SEKRETARIATET

SERNs sekretariat (för närvarande beläget i Parma) har uppgiften att säkerställa effektiviteten i det arbete som utförs inom de prioriterade områdena, att främja utvecklingen av nätverket och att hjälpa medlemmarna etablera kontakter inom nätverket. Sekretariatet stöder också de lagstadgade organen (generalförsamlingen, styrelsen, styrelseordföranden, presidiet och revisorstyrelsen) i syfte att säkerställa ett effektivt utförande av de uppgifter och kompetensområden som tilldelats dem genom stadgan.

Personalen

Nicola Catellani

Nätverkskoordinator

Nicola är direktorn av sekretariatet. Ansvarig för SERN:s stratetgiska utveckling, EU projekt som involverar SERN som partner eller ledare, de yttre förbindelserna, relationerna med ansökande organisationer samt frågor som rör den ekonomiska förvaltningen av nätverket.

Laura Avanzi

Projekt Samordnare
laura

Laura är främst ansvarig för att ge stöd åt medlemmarna under projektutvecklingen, SERN:s nyhetsbrev samt att ge allmänt stöd till sekretariatets verksamhet.

Ginevra Roli

Projekt Samordnare

Ginevra arbetar främst med att ge stöd åt medlemmarna i implementeringsfasen. Hon ansvarar också för att stödja medlemmar under projektutvecklingen.

Federica Gravina

Projekt Samordnare

Federica har hand om genomföring och utvecklingsfasen av projekten inom nätverket.

Alessia Mereu

Kommunikationsansvarig

Alessia är kommunikationsansvarig på SERN. Hon sköter kommunikationen inom och utanför nätverket samt spridningen av projektresultaten.

Trainee

Praktikant

Valeria är praktikant vid sekretariatet. Hon hjälper teamet att genomföra nätverkets kommunikationsstrategi.

Medarbetare