SEKRETARIATET

Sekretariatet (som för närvarande är baserat i Parma) har främst i uppdrag att säkerställa att nätverkets arbete är effektivt, med särskild tyngdpunkt på dess fastställda prioritetsområden. Sekretariatet arbetar med att främja nätverkets utveckling och med att hjälpa medlemmarna att knyta kontakter med varandra. Sekretariatet stöttar också nätverkets juridiska organ (generalförsamlingen, styrelsen, styrelseordföranden, presidiet och revisionskommittén) i syfte att säkerställa att de kan utföra sina uppdrag på ett effektivt sätt.

Teamet

Nicola Catellani

Nätverkskoordinator

Nicola leder sekretariatets arbete. Han är ansvarig för SERN:s strategiska utveckling, för de EU-projekt som SERN leder, medlemsutveckling, och extern kommunikation med institutionella aktörer och partners.

Laura Avanzi

Projektsamordnare
laura

Laura ansvarar främst för att stötta medlemmarna i projektutveckling, men även för andra uppgifter som är centrala för sekretariatets aktiviteter.

Ginevra Roli

Projektsamordnare

Ginevra är främst ansvarig för att stötta medlemmarna i projektutveckling.

Federica Gravina

Projektsamordnare

Federica är främst ansvarig för att stötta medlemmarna i projektutveckling, men också för andra uppgifter som är centrala för sekretariatets aktiviteter.

Alessia Mereu

Kommunikationsansvarig

Alessia är ansvarig för nätverkets interna och externa kommunikation.

Trainee

Trainee
Medarbetare
Skip to content