GENERALFÖRSAMLING

Generalförsamlingen är nätverkets högsta myndighet och har befogenhet att fatta beslut om nätverkets hela verksamhet. Församlingen, som hålls en gång om året antingen i Sverige eller Italien, leds av styrelsens ordförande.

Generalförsamling - sammanträde 2022

NÄSTA Generalförsamling - sammanträde 2023

Dagar
Maj 2023 – Cervia

Föregående generalförsamlingar