Priser och utmärkelser

2023

UTSETT TILL GOD PRAXIS

BE+-projektet har blivit utsett till god praxis av UHR, det svenska nationella kontoret för Erasmus+.

UTSETT TILL GOD PRAXIS

DEKOLLA projektet har blivit utsett till god praktik av UHR, det svenska nationella kontoret för Erasmus+.

UTSETT TILL GOD PRAXIS

BE+ projektet har blivit utsett till god praktik av UHR, det svenska nationella kontoret för Erasmus+.

UTSETT TILL GOD PRAXIS

PLAYING-projektet har blivit utsett till god praktik av UHR, det svenska nationella kontoret för Erasmus+.

UTSETT TILL GOD PRAXIS

DIGITAL TRAINERS projektet har blivit utsett till god praktik av UHR, det svenska nationella kontoret för Erasmus+.

2022

UTSETT TILL GOD PRAXIS

BRAND EU projektet har blivit utsett till god praxis av UHR, det svenska nationella kontoret för Erasmus+.

2021

UTSETT TILL GOD PRAXIS

DEKOLLA-projektet har blivit utsett till god praxis av UHR, det svenska nationella kontoret för Erasmus+.

UTSETT TILL GOD PRAXIS

DEHORS-projektet har blivit utsett till god praxis av UHR, det svenska nationella kontoret för Erasmus+.

INKLUDERAD I DEN EUROPEISKA KOMMISSIONENS PUBLIKATIONEN

Projektet Equap inkluderades i publikationen “Toolkit for inclusive early childhood education and care” (verktygslåda för inkluderande småbarnspedagogik och -vård) som publicerades av GD Utbildning, Ungdom, Sport och Kultur.

2019

UTSETT TILL GOD PRAXIS

EQUAP-projektet har blivit utsett till god praxis av UHR, det svenska nationella kontoret för Erasmus+.

UTSETT TILL GOD PRAXIS

MOBEC-projektet har blivit utsett till god praxis av UHR, det svenska nationella kontoret för Erasmus+.

PRESENTERAT VID DET ÅRLIGA SAMORDNINGSMÖTET FÖR KA2-PROJEKT

Den italienska nationella kontoret för Erasmus+-programmet – INDIRE – bjöd in SERN till att presentera projektet EQUAP: Enhancing Quality in ECEC Through Participation vid det årliga mötet med samordnarna för nyligen godkända Erasmus+ KA2-projekt, som ett bra exempel på hur man hanterar denna typ av projekt.

UTSETT TILL GOD PRAXIS

Europeiska unionens exekutiva organ för audiovisuell utbildning och kultur (EACEA) bjöd in SERN och Linköpings kommun för att presentera resultatet av projektet “Building Actions of Guidance Services for Youth Employment Network”, som har utsetts till god praxis inom ramen för programmet Europe for Citizens.

2013

PRESENTERAT VID DET ÅRLIGA MÖTET FÖR COMENIUS-SAMORDNARNA

Europeiska unionens exekutiva organ för audiovisuell utbildning och kultur (EACEA) har på grundval av de utmärkta resultat som uppnåtts som projektsamordnare för Comenius-nätverket CREANET bjudit in SERN att hålla ett anförande för Comenius-projektsamordnare vid det årliga samordnarmötet om frågor som rör projektledning.

2012

INKLUDERAT I DEN EUROPEISKA KOMMISSIONENS PUBLIKATIONEN

Under 2012 gav EACEA ut en publikation med titeln “The citizen’s effect” med 25 goda exempel på projekt som finansierats inom ramen för programmet Europa för medborgarna. Projektet European network on forward policies and actions for the seniors in Europe, som samordnas av Skövde kommun med stöd av SERN, var ett av de utvalda exemplen.

UTSETT TILL GOD PRAXIS

I slutet av 2012 valde Europeiska kommissionen ut 25 projekt som exempel på högkvalitativa projekt som genomförts inom ramen för programmet Europe for Citizens 2007-2013. Varje år har omkring 1 000 olika organisationer beviljats bidrag av Europeiska kommissionen. MANTT-projektet valdes ut som ett exempel på bästa praxis inom området kapacitetsuppbyggnadsprojekt.

2010

INBJUDAN FRÅN DEN KROTAISKA REGERINGEN ATT HÅLLA ETT TAL VID EN NATIONELL KONFERENS

Den sakkunskap som samlats in inom ramen för programmet Europe for Citizens i samband med uppbyggnaden av tematiska nätverk ledde till att den kroatiska regeringen bjöd in SERN:s nätverkssamordnare som talare vid den nationella konferensen om programmet Europe for Citizen som anordnades i Opatja.

2009

PRIS FÖR ÅRETS SVERIGEGYNNARE I ITALIEN

Den svenska ambassaden i Rom och den italiensk-svenska handelskammaren tilldelade SERN priset som årets främsta Sverigegynnare i Italien, som ett resultat av det arbete som nätverket utför för att främja relationerna och banden mellan de två länderna.

INBJUDNA TILL ETT LUNCHMÖTE MED DEN SVENSKA KUNGAFAMILJEN OCH UTRIKESMINISTERN

SERN:s roll i de bilaterala förbindelserna mellan Sverige och Italien har också uppmärksammats i samband med lunchmötet mellan företrädare för nätverket, den svenska kungafamiljen och den svenske utrikesministern Carl Bildt i samband med statsbesöket i Italien i mars 2009.

UTSETT TILL GOD PRAXIS

Europeiska kommissionen identifierade SERN som god praxis på området tematiska nätverk i 2009. SERN presenterades av Europeiska kommissionen vid CEMR:s generalförsamling 2009.

Skip to content