Priser och utmärkelser

2022

UTVALD SOM GOD PRAXIS

Projektet BRAND EU har valts ut som GOOD PRACTICE av INAPP – det italienska nationella institutet för analys av offentlig politik.

2021

UTVALD SOM GOD PRAXIS

DEKOLLA-projektet har valts ut som GOD PRAXIS av det svenska nationella erasmuskontoret.

UTVALD SOM GOD PRAXIS

DEHORS-projektet har valts ut som GOD PRAXIS av det svenska nationella erasmuskontoret.

INKLUDERAD I DEN EUROPEISKA KOMMISSIONENS PUBLIKATIONEN

Projektet Equap har inkluderats i publikationen “Toolkit for inclusive early childhood education and care” (verktygslåda för inkluderande småbarnspedagogik och -vård) som publicerats av GD Utbildning, Ungdom, Sport och Kultur.

2019

UTVALD SOM GOD PRAXIS

MOBEC-projektet har valts ut som GOD PRAXIS av det itaienska nationella Erasmuskontoret.

UTVALD SOM GOD PRAXIS

EQUAP-projektet har valts ut som GOD PRAXIS av det italienska nationella Erasmuskontoret.

PRESENTERAD VID DET ÅRLIGA SAMORDNARMÖTET FÖR KA2-PROJEKTEN

Den italienska nationella byrån för Erasmus+-programmet INDIRE har bjudit in SERN att presentera projektet EQUAP: Enhancing Quality in ECEC Through Participation vid det årliga mötet med samordnarna av nyligen godkända Erasmus+ KA2-projekt som ett bra exempel på hur man hanterar denna typ av projekt.

VALDES SOM GOD PRAXIS

Europeiska unionens genomförandeorgan för audiovisuell utbildning och kultur (EACEA) har bjudit in SERN och Linköpings kommun för att presentera resultatet av projektet “Building Actions of Guidance Services for Youth Employment Network”, som har valts ut som en god praxis inom ramen för programmet Europe for Citizens.

2013

PRESENTERAT VID DET ÅRLIGA MÖTET FÖR COMENIUS-SAMORDNARNA

Europeiska unionens genomförandeorgan för audiovisuell utbildning och kultur (EACEA) har på grundval av de utmärkta resultat som uppnåtts som projektsamordnare för Comenius-nätverket CREANET bjudit in SERN att hålla ett anförande för Comenius-projektsamordnare vid det årliga samordnarmötet om frågor som rör projektledning.

2012

INKLUDERAD I DEN EUROPEISKA KOMMISSIONENS PUBLIKATIONEN

Under 2012 gav EACEA ut en publikation med titeln “The citizen’s effect” med 25 goda exempel på projekt som finansierats inom ramen för programmet Europa för medborgarna. Projektet European network on forward policies and actions for the seniors in Europe, som samordnas av Skövde kommun med stöd av SERN, var ett av de utvalda exemplen.

UTVALD SOM BÄSTA PRAXIS

I slutet av 2012 valde Europeiska kommissionen ut 25 projekt som exempel på högkvalitativa projekt som genomförts inom ramen för programmet Europe for Citizens 2007-2013. Varje år har omkring 1 000 olika organisationer beviljats bidrag av Europeiska kommissionen. MANTT-projektet valdes ut som ett exempel på bästa praxis inom området kapacitetsuppbyggnadsprojekt.

2010

INBJUDEN AV DEN KRÖTAISKA REGERINGEN FÖR ATT HÅLLA ETT TAL VID EN NATIONELL KONFERENS

Den sakkunskap som samlats in inom ramen för programmet Europe for Citizens i samband med uppbyggnaden av tematiska nätverk ledde till att den kroatiska regeringen bjöd in SERN:s nätverkssamordnare som talare vid den nationella konferensen om programmet Europe for Citizen som anordnades i Opatja.

2009

TILLDELAS SOM PROMOTOR FÖR SVERIGE I ITALIEN

Den svenska ambassaden i Rom och den italiensk-svenska handelskammaren tilldelade SERN priset som årets främjare av Sverige i Italien som ett resultat av det arbete som nätverket utför för att främja relationerna och banden mellan de två länderna.

INBJUDNA TILL EN ARBETSLUNCH MED DEN SVENSKA KUNGAFAMILJEN OCH UTRIKESMINISTERN

SERN:s roll i de bilaterala förbindelserna mellan Sverige och Italien har också uppmärksammats i samband med lunchmötet mellan företrädare för nätverket, den svenska kungafamiljen och den svenske utrikesministern Carl Bildt i samband med statsbesöket i Italien i mars 2009.

UTVALD SOM BÄSTA PRAXIS

Europeiska kommissionen identifierade SERN som bästa praxis på området tematiska nätverk i 2009. SERN presenterades av Europeiska kommissionen vid CEMR:s generalförsamling 2009.