Medfinansiering

Erasmus+, KA1

God praxis
Information
Länkar
Kontakt
Nicola Catellani
Nätverkskoordinator- SERN

MOBEC

Mobilitet inom äldreomsorg

Om projektet

MOBEC är en förkortning för “Mobility in Elderly Care” och är resultatet av två ansökningar som lämnades in 2015 inom Erasmus+-programmet i Italien och Sverige. Projektet utgick från en analys av problem och behov inom äldreomsorgen. Partnerorganisationerna har särskilt erkänt att den personal som ansvarar för att utbilda annan personal behöver förvärva särskilda kompetenser med tanke på de sociala och kulturella förändringar som äger rum inom socialtjänsten. På grundval av utbildningsbehoven har konsortiet identifierat tre områden där förbättringar kan ske:

 1. Förbättra den interkulturella kompetensen hos den personal som deltar i rörligheten.
 2. Utveckla utbildningskompetens för bedömning och utveckling av personal som arbetar inom äldreomsorgen.
 3. Utveckla eller förstärka den europeiska dimensionen av utbildningen i de deltagande organisationerna.

 

På basisen av de utbildningsbehov och förbättringsområden som identifierats i den europeiska utvecklingsplanen planeras aktiviteter för jobbskuggning inom kommunernas socialtjänster.
I jobskuggning deltar 68 yrkesverksamma inom äldreomsorgen, 32 från Italien och 36 från Sverige. Deltagarna kommer att få möjlighet att tillbringa en vecka utomlands på en motsvarande anläggning som den där de normalt arbetar. Där kommer de att följa och observera sina kollegors arbete i utlandet för att lära sig om olika tillvägagångssätt. Projektet kommer också att omfatta en kurs i ärendehantering som hålls vid universitetet i Björneborg i Finland och som 18 yrkesverksamma från Sverige och 13 från Italien kommer att delta.

Mål

Projektets övergripande mål är att förbättra kvaliteten på äldreomsorgstjänsterna genom att utveckla den europeiska dimensionen i utbildarnas organisationer och kompetens. Projektets särskilda mål är följande:

 1. Förbättring av utbildarnas interkulturella färdigheter för att de ska kunna hantera interkulturella utmaningar på ett effektivare sätt, vilket kommer att mätas i den dagliga verksamheten.
 2. Utveckla och stärka den europeiska dimensionen i organisationernas verksamhet genom att förbättra förmågan att överföra praxis och information från det nya sammanhanget i andra europeiska länder,
 3. Utveckling av utvärderingsverksamhet för att bedöma personalens yrkesmässiga utveckling inom organisationen.

Aktiviteter

 • Jobbskuggning omgång 1 i Italien
  23-27 November 2015
 • Jobbskuggning omgång 1 i Sverige 
  7-11 December 2015
 • Utbildningskurs omgång 1
  Björneborgs universitet, Finland
  7-11 eller 13-17 mars 2016
 • Jobbskuggning omgång 2 i Italien
  9-13 maj 2016
 • Jobbskuggning omgång 2 i Sverige
  30 maj-5 juni 2016
 • Jobbskuggning omgång 3 i Italien
  5-9 september 2016
 • Jobbskuggning omgång 3 i Sverige
  19-23 september 2016
 • Utbildningskurs omgång 2
  Björneborgs universitet, Finland
  28 november-2 december eller 6-10 december 2016
 • Jobbskuggning omgång 4 i Sverige
  13-17 mars 2017
 • Jobbskuggning omgång 4 i Italien
  27-31 mars 2017

Påverkan

Konsortiet identifierade som målgrupp för utbildnings- och mobilitetsaktiviteterna personal som har ansvar för utbildning inom sina organisationer. När det gäller projektets effekter kan man identifiera två huvudområden:

 1. Påverkan på enskilda deltagare: Individer som deltar i rörlighet kommer att öka sina yrkesmässiga, kulturella och kommunikativa färdigheter.
 2. Effekter på målgrupper: Personalen kommer att få nya verktyg och ny information som kan användas i deras yrkesutbildning.
Nyheter från projektet
Skip to content