Hur man går med i SERN

Vem kan ansöka?

Nätverkets medlemskap är öppet för de organisationerna, främst offentliga, men också från det civila samhället som delar nätverkets mål.
Som stadgan påpekar är de som är berättigade att ansöka:

 • I Sverige
  Regioner, landsting, kommuner, lokala och regionala myndigheters föreningar.
 • I Italien
  De regionala regeringarna, provinserna, kommunerna, de lokala myndigheterna i Emilia-Romagna, liksom liknande institutioner i andra italienska regioner.
 • I Italien och Sverige
  Aktörer från det civila samhället som delar nätverkets mål och syfte, exempelvis utbildningsinstitutioner på alla nivåer.
 • Partners
  Som en följd av ökat antalet kontakter med organisationer från andra länder i Europeiska unionen har nätverkets generalförsamling beslutat att från och med våren 2009 ge möjlighet till de som vill etablera mer strukturerade relationer med nätverket och dess medlemmar att bli partners för nätverket.

Detta gör att regioner, län, provinser, kommuner, sammanslutningar av lokala och regionala myndigheter, civila aktörer från EU-länder som delar nätverkets mål och syfte, (Statute of SERN) att delta i regelbundet för alla SERNs aktiviteter och bidra till dess utveckling.

MEDLEMSFÖRMÅNER

SERN är en medlemsbaserad förening och strävar därför efter att ge sina medlemmar bästa möjliga värde. Våra medlemmar är nätverkets ryggrad, eftersom deras erfarenheter och kunskaper står i centrum för de ömsesidiga inlärningsprocesser som SERN främjar.

GÅ MED I SERN!

Medlemskapet är ett sätt att öka det internationella och utvecklingsrelaterade arbetet i era organisationer:

 • Få tillgång till nya externa resurser genom att delta i EU-finansierade projekt;
 • Utveckla innovation inom fokusområden för din organisation;
 • Utbyt erfarenheter, kunskap och utvecklingsmetoder med italienska, svenska och andra europeiska aktörer.
 • Öka den organisatoriska kapaciteten;
 • Hitta banbrytande lösningar på gemensamma utmaningar;
 • Var en del av ett brett nätverk av likasinnade lokala myndigheter.

Med stöd av SERNs Sekretariat som förser dig med

EXPERTIS

INFORMATION

UTBILDNING

SHOWCASING

 • Mer än 130 EU-projekt genomförda
 • Gedigen erfarenhet av ledning och genomförande

 • Uppdatering om viktig utveckling av EU:s politik och ansöknings-omgångar

 • Möjlighet att utbilda din personal genom ett antal utbildningsaktiviteter.
 • Lära dig om nya praxis och göra din egen känd!

ANSÖKNINGSPROCESSEN

1. FYLLA I ANSÖKNINGSFORMULÄRET

Ladda ner och fyll i SERN ansökningsformulär. Formuläret behöver signeras av juridisk ansvarig för organisationen i fråga. Kom ihåg att ladda ner stadgan Genom att signera ansökningsblanketten accepterar ni innehållet och villkoren i avtalet.

2. SKICKA IN ANSÖKNINGSFORMULÄRET

Skicka blanketten tillsammans med ett brev med en presentation till styrelsens ordförande. En e-version av ansökningsformuläret och brevet ska också skickas till sekretariatet till styrelsens ordförande.

3, STYRELSEN GODKÄNNANDE

SERN: s styrelse sammanträder normalt tre gånger om året, i januari / februari, april / maj och oktober / november. Under sessionen kommer styrelsen att diskutera medlemsansökan.

ÅRLIG MEDLEMSAVGIFT

REGIONER, LÄN OCH LANDSKAP

Mellan 2 och 5 miljoner invånare
Medlemskap avgift = € 9.226,00

Mellan 1 och 2 miljoner invånare
Medlemskap avgift = € 8.484,00

Mellan 500.000 och 1 miljoner invånare
Medelmskap avgift = € 6.363,00

Upp till 499.000 invånare
Medlemskap avgift = € 4.772,25

KOMMUNER OCH KOMMUNFÖRENINGAR

Mellan 300.000 och 1 miljoner invånare
Medlemskap avgift = € 424,20 + € 9,45 per 1000 invånare

Mellan 150.000 och 299.999 invånare
Medlemaskap avgift = € 424,20 + € 14,70 per 1000 invånare

Mellan 75.000 och 149.999 invånare
Medlemskap avgift = € 424,20 + € 15,75 per 1000 invånare

Upp till 74.999 invånare
Medlemskap avgift = € 424,20 + € 21,00 per 1000 invånare

ÖVRIGA

Baserat på antalet anställda och ekonomisk kapacitet:

Utbildningsinstitutioner upp till gymnasiet och ideella organisationer.
Medlemskap avgift = € 272,50 €

Stiftelser och universitet
Medlemskap avgift = € 1.590,00

Företagsorganisationer, kooperativ, och alla andra organisationer:
Upp till 4 anställda
Medlemskap avgift = € 272,50
Mellan 5 och 24 anställda och mindre än € 500.000 i årlig omsättning
Medlemskap avgift = € 636,30
Mellan 5 och 24 anställda och mer än € 500.000 i årlig omsättning
Medlemskap avgift =€ 1.060,50
Mer än 25 anställda
Medlemskap avgift = € 1.590,00 * (+ sponsring av ett SERN-evenemang varje år)

PARTNERS

Partnerskapsavgifterna är lika med 70% av medlemsavgifterna.