Hur man går med

Vem kan ansöka?

Medlemskap i nätverket är öppet för organisationer – främst offentliga, men också från civilsamhället – som delar nätverkets målsättningar.
Enligt stadgarna är följande organisationer berättigade att ansöka:

 • I Sverige
  Regioner, landsting, kommuner och sammanslutningar av lokala och regionala myndigheter.
 • I Italien
  De regionala regeringarna, provinserna, kommunerna, de lokala myndigheterna i Emilia-Romagna, liksom liknande institutioner i andra italienska regioner.
 • I Italien och Sverige
  Aktörer från civilsamhället som delar nätverkets mål och syfte, exempelvis utbildningsinstitutioner på alla nivåer.
 • Partners
  Som en följd av ett ökat antal kontakter med organisationer från andra EU-länder har nätverkets generalförsamling beslutat att från och med våren 2009 ge möjlighet till de som vill etablera mer strukturerade relationer med nätverket och dess medlemmar att bli partners för nätverket. Detta låter regioner, län, provinser, kommuner, sammanslutningar av lokala och regionala myndigheter, samt civila aktörer från EU-länder som delar nätverkets målsättningar att delta regelbundet i alla SERN:s aktiviteter och bidra till dess utveckling. Läs mer här: Statute of SERN

MEDLEMSFÖRMÅNER

SERN är en medlemsbaserad organisasion och strävar därför efter att ge sina medlemmar bästa möjliga värde. Våra medlemmar är nätverkets ryggrad, eftersom deras erfarenheter och kunskaper står i centrum för de ömsesidiga inlärningsprocesser som SERN främjar.

GÅ MED I SERN!

Medlemskapet är ett sätt att utöka det internationella och utvecklingsrelaterade arbetet i era organisationer:

 • Få tillgång till nya externa resurser genom att delta i EU-finansierade projekt;
 • Få hjälp för ökad innovation inom fokusområden för din organisation;
 • Utbyt erfarenheter, kunskap och utvecklingsmetoder med italienska, svenska och andra europeiska aktörer.
 • Öka den organisatoriska kapaciteten;
 • Hitta banbrytande lösningar på gemensamma utmaningar;
 • Var en del av ett brett nätverk av likasinnade lokala myndigheter.

Med stöd av SERNs Sekretariat som förser dig med

EXPERTIS

INFORMATION

UTBILDNING

SHOWCASING

 • Mer än 130 EU-projekt genomförda.
 • Gedigen erfarenhet av ledning och genomförande.
 • Håll dig uppdaterad om viktig utveckling av EU:s politik och ansöknings-omgångar.
 • Få möjlighet att utbilda din personal genom utbildningsaktiviteter.
 • Lära er ny praxis och gör era egna kända!

ANSÖKNINGSPROCESSEN

1. FYLL I ANSÖKNINGSFORMULÄRET

Ladda ner och fyll i SERN ansökningsformulär. Formuläret behöver signeras av juridisk ansvarig för organisationen i fråga. Kom ihåg att ladda ner stadgarna. Genom att signera ansökningsblanketten accepterar ni innehållet och villkoren i avtalet.

2. SKICKA IN ANSÖKNINGSFORMULÄRET

Skicka blanketten tillsammans med ett presentationsbrev till styrelsens ordförande. En digital version av ansökningsformuläret och brevet ska också skickas till sekretariatet, och till styrelsens ordförande.

3. STYRELSENS GODKÄNNANDE

SERN: s styrelse sammanträder normalt tre gånger om året, i februari, maj och november. Under mötet kommer styrelsen att diskutera medlemsansökan.

ÅRLIG MEDLEMSAVGIFT

REGIONER OCH LÄN

Mellan 2 och 5 miljoner invånare
Medlemskap avgift = € 9.318,30

Mellan 1 och 2 miljoner invånare
Medlemskap avgift = € 8.568,80

Mellan 500.000 och 1 miljoner invånare
Medelmskap avgift = € 6.426,60

Upp till 499.000 invånare
Medlemskap avgift = € 4.819,90

KOMMUNER OCH KOMMUNALFÖRBUND

Mellan 300.000 och 1 miljoner invånare
Medlemskap avgift = € 428,00 + € 9,54 per 1000 invånare

Mellan 150.000 och 299.999 invånare
Medlemaskap avgift = € 428,00 + € 14,80 per 1000 invånare

Mellan 75.000 och 149.999 invånare
Medlemskap avgift = € 428,00 + € 15,90 per 1000 invånare

Upp till 74.999 invånare
Medlemskap avgift = € 428,00 + € 21,21 per 1000 invånare

ÖVRIGA
Baserat på antalet anställda och ekonomisk kapacitet: Utbildningsinstitutioner upp till gymnasiet och ideella organisationer. Medlemskap avgift = € 275,20 Stiftelser och universitet Medlemskap avgift = € 1.606,00 Företagsorganisationer, kooperativ, och alla andra organisationer: Upp till 4 anställda Medlemskap avgift = € 275,20 Mellan 5 och 24 anställda och mindre än € 500.000 i årlig omsättning Medlemskap avgift = € 643,00 Mellan 5 och 24 anställda och mer än € 500.000 i årlig omsättning Medlemskap avgift =€ 1.070,60 Mer än 25 anställda Medlemskap avgift = € 1.606,00 * (+ sponsring av ett SERN-evenemang varje år)
PARTNERS

Partnerskapsavgifterna är lika med 70% av medlemsavgifterna.

Skip to content