Hur man går med i SERN

Vem kan ansöka?

Nätverkets medlemskap är öppet för de organisationerna, främst offentliga, men också från det civila samhället som delar nätverkets mål. Som stadgan påpekar är de som är berättigade att ansöka:
  • I Sverige Regioner, landsting, kommuner, lokala och regionala myndigheters föreningar.
  • I Italien De regionala regeringarna, provinserna, kommunerna, de lokala myndigheterna i Emilia-Romagna, liksom liknande institutioner i andra italienska regioner.
  • I Italien och Sverige Aktörer från det civila samhället som delar nätverkets mål och syfte, exempelvis utbildningsinstitutioner på alla nivåer.
  • Partners Som en följd av ökat antalet kontakter med organisationer från andra länder i Europeiska unionen har nätverkets generalförsamling beslutat att från och med våren 2009 ge möjlighet till de som vill etablera mer strukturerade relationer med nätverket och dess medlemmar att bli partners för nätverket.
Detta gör att regioner, län, provinser, kommuner, sammanslutningar av lokala och regionala myndigheter, civila aktörer från EU-länder som delar nätverkets mål och syfte, (Statute of SERN) att delta i regelbundet för alla SERNs aktiviteter och bidra till dess utveckling.

MEDLEMSFÖRMÅNER

SERN är en medlemsbaserad förening och strävar därför efter att ge sina medlemmar bästa möjliga värde. Våra medlemmar är nätverkets ryggrad, eftersom deras erfarenheter och kunskaper står i centrum för de ömsesidiga inlärningsprocesser som SERN främjar. Som medlem kommer din organisation att åtnjuta unika fördelar:
  • Den kommer att ingå i ett brett nätverk av offentliga myndigheter;
  • Den kan dela och utbyta idéer, bästa praxis och expertis med andra aktörer i Italien/Sverige;
  • Den kan bli en del av konsortier för EU-finansierade projekt;
  • Den kommer att hållas informerade om den viktigaste politiska utvecklingen på EU-nivå och om relevanta ansökningsomgångar inom de prioriterade områdena;
  • Den kan förbättra sin organisatoriska kapacitet tack vare det transnationella samarbetet.

ANSÖKNINGSPROCESSEN

1. FYLLA I ANSÖKNINGSFORMULÄRET

Ladda ner och fyll i SERN ansökningsformulär. Formuläret behöver signeras av juridisk ansvarig för organisationen i fråga. Kom ihåg att ladda ner stadgan Genom att signera ansökningsblanketten accepterar ni innehållet och villkoren i avtalet.

2. SKICKA IN ANSÖKNINGSFORMULÄRET
Skicka blanketten tillsammans med ett brev med en presentation till styrelsens ordförande. En e-version av ansökningsformuläret och brevet ska också skickas till sekretariatet till styrelsens ordförande.
3, STYRELSEN GODKÄNNANDE
SERN: s styrelse sammanträder normalt tre gånger om året, i januari / februari, april / maj och oktober / november. Under sessionen kommer styrelsen att diskutera medlemsansökan.

ÅRLIG MEDLEMSAVGIFT

REGIONER, LÄN OCH LANDSKAP
Mellan 2 och 5 miljoner invånare Medlemskap avgift = € 9.226,00 Mellan 1 och 2 miljoner invånare Medlemskap avgift = € 8.484,00 Mellan 500.000 och 1 miljoner invånare Medelmskap avgift = € 6.363,00 Upp till 499.000 invånare Medlemskap avgift = € 4.772,25
KOMMUNER OCH KOMMUNFÖRENINGAR
Mellan 300.000 och 1 miljoner invånare Medlemskap avgift = € 424,20 + € 9,45 per 1000 invånare Mellan 150.000 och 299.999 invånare Medlemaskap avgift = € 424,20 + € 14,70 per 1000 invånare Mellan 75.000 och 149.999 invånare Medlemskap avgift = € 424,20 + € 15,75 per 1000 invånare Upp till 74.999 invånare Medlemskap avgift = € 424,20 + € 21,00 per 1000 invånare
ÖVRIGA
Baserat på antalet anställda och ekonomisk kapacitet: Utbildningsinstitutioner upp till gymnasiet och ideella organisationer. Medlemskap avgift = € 272,50 € Stiftelser och universitet Medlemskap avgift = € 1.590,00 Företagsorganisationer, konsortier, kooperativ, skolor och fackföreningar: Upp till 4 anställda Medlemskap avgift = € 272,50 Mellan 5 och 24 anställda och mindre än € 500.000 i årlig omsättning Medlemskap avgift = € 636,30 Mellan 5 och 24 anställda och mer än € 500.000 i årlig omsättning Medlemskap avgift =€ 1.060,50 Mer än 25 anställda Medlemskap avgift = € 1.590,00 * (+ sponsring av ett SERN-evenemang varje år)
PARTNERS
Partnerskapsavgifterna är lika med 70% av medlemsavgifterna.