SERN Thematic wall

SERN:s tematiska vägg (SERN Thematic Wall, STW) är tematiska träffar som syftar till att ge form och innehåll åt SERN:s främsta prioritetsområden, som beskrivs i strategin.

Varje “vägg” utgörs av ett specifikt tema som kommer att behandlas under en bestämd tidsperiod på två till tre månader.

Under varje sådan period kommer sekretariatet att producera en serie evenemang som är direkt relaterade till det utvalda temat.

STW kommer att hjälpa sekretariatet att uppnå flera viktiga mål:

  • Informera om temat: STW ger oss möjlighet att sprida relevant och djupgående information om det valda temat, informera och öka medvetenheten i våra samhällen om viktiga frågor.
  • Främjande av samarbeten och projektutveckling: Genom att koncentrera våra ansträngningar på ett specifikt tema främjar vi samarbeten och utbyte av kunskap/idéer mellan medlemmarna.
  • Showcasing av god praxis: Under STW kommer vi att söka upp och främja god praxis hos medlemmar som har utmärkt sig när det gäller att ta itu med den aktuella utmaningen. Detta bidrar till att lyfta fram spetskompetens och till att inspirera andra.
  • Utbyte av god praxis: Förutom att lyfta fram god praxis främjar vi aktivt erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna. Utbyten kan ske genom workshops, webbseminarier och tematiska diskussioner.
  • Spridning av projektresultat: Under de tematiska perioderna kommer vi att lyfta fram relevanta projekt och initiativ som nätverket har tagit för att hantera den aktuella prioriteringen. Detta bidrar till spridningen av innovativa idéer och praktiska lösningar.

Med utgångspunkt i SERN:s strategi har vi en omfattande plan för att ta itu med det valda temat och integrera det i vår strategi på ett effektivt sätt.

Här är de viktigaste komponenterna i vår strategi:

Seminarium om europeiska perspektiv

Vi kommer att anordna seminarier för att presentera hur temat i fråga behandlas på europeisk nivå. Dessa seminarier kommer att belysa potentiella möjligheter, inklusive tillgängliga program och andra initiativ som våra medlemmar kan delta i.

Showcasing av god praxis

Vi kommer att samla in och visa upp god praxis från våra medlemmar. Det kan till exempel handla om att anordna evenemang där medlemmarna presenterar sina framgångsrika projekt med anknytning till temat. Showcasing-strategin bidrar till att erkänna och dela framgångsrikt arbete inom vårt nätverk.

Tematiska evenemang med experter

Vi kommer att anordna tematiska evenemang med experter, både interna och externa. Dessa evenemang är till för att ge deltagarna nya insikter och kunskap om temat i fråga.

Arbetsgrupper

För att främja samarbete och samverkan kan vi överväga att inrätta en eller flera arbetsgrupper som ägnar sig åt temat. Denna arbetsgrupp kan fungera som en plattform för medlemmarna där de aktivt kan bidra med sin expertis, dela erfarenheter och utveckla gemensamma projekt.

Skräddarsytt material och kommunikation

Vi kommer att skapa särskilt innehåll för spridning via våra kommunikationskanaler, inklusive tematiska nyhetsbrev med information om möjligheter och informativt material, uppdateringar i Members’ Area, ett avsnitt som lyfter fram tidigare SERN-projekt relaterade till temat och inlägg i sociala medier.

Andra aktiviteter

Beroende på våra medlemmars behov och intressen kan vi också initiera andra aktiviteter med anknytning till temat, t.ex. peer reviews, studiebesök och insamling/presentation av projektförslag.

Den första STW, som startar i januari, kommer att fokusera på artificiell intelligens för mer hållbara och inkluderande samhällen

I vår ständigt föränderliga värld står kombinationen av teknik och samhällsutveckling som en hoppfull ledstjärna. Artificiell intelligens (AI) framstår som en kraftfull katalysator som erbjuder innovativa lösningar för att ta itu med de akuta utmaningar som våra samhällen står inför. Dess potential att revolutionera hur vi hanterar resurser, styr våra städer och utbildar framtida generationer understryker en viktig punkt i vårt pågående arbete mot ett mer rättvist och jämlikt samhälle.

I detta föränderliga landskap vill denna STW belysa AI:s nyckelroll i utformningen av mer hållbara och inkluderande samhällen. Genom att utnyttja AI:s potential strävar vi efter att vara med och bana väg för en framtid där tekniska framsteg inte bara är milstolpar för framsteg utan också bidrar till att hantera angelägna sociala, miljömässiga och utbildningsmässiga utmaningar. Fokus på AI:s integrering i offentlig förvaltning, utbildningssystem och tjänster för utsatta grupper sammanfattar vårt engagemang för att utforska de mångfacetterade sätt på vilka AI kan utnyttjas för det kollektiva bästa.

Skip to content