AKTIVITETER

Våra projekt

Under sin verksamhet har SERN lagt fram mer än 170 projekt på EU-nivå. Av dem har 129 godkänts och genomförts, vilket ger en beviljandegrad på 73 procent.

Utbildning

I SERN:s strategi för 2021-2027 anges kapacitetsuppbyggnad i nätverket som en av de viktigaste faktorerna för att bygga upp och utveckla ytterligare samarbete mellan medlemmarna.

Peer review

Nätverket ger möjligheter att aktivera bilateral eller multilateral expertgranskningsverksamhet bland medlemmarna i syfte att stärka medlemmarnas organisatoriska kapacitet och öka kunskapen hos medlemmarnas anställda inom ett begränsat antal tematiska områden.

Europeiska initiativ

I linje med prioriteringarna i strategin deltar nätverket i några viktiga europeiska initiativ som ger mervärde för medlemmarna.

SERN Thematic Wall - STW

STW är tematiska informationsmöten som syftar till att ge form och innehåll åt de prioriteringar och verksamheter som avses i SERN-strategin.

BIME-initiativet

Nätverket ger stöd till medlemsorganisationer som är ackrediterade eller deltar i KA1-projekt inom Erasmus+-programmet, så att de kan planera sin mobilitetsverksamhet.

Skip to content