AKTIVITETER

Våra Projekt

Under sin verksamhet har SERN lagt fram mer än 170 projekt på EU-nivå. Av dem godkändes och genomfördes 129, med en beviljandegrad på 73 procent.

Utbildning

I SERN-strategin 21-27 anges kapacitetsuppbyggnad i nätverket som en av de viktigaste faktorerna för att bygga upp och utveckla ytterligare samarbete mellan medlemmarna.

Peer Review

Nätverket ger möjligheter att aktivera bilateral eller multilateral expertgranskningsverksamhet bland medlemmarna i syfte att stärka medlemmarnas organisatoriska kapacitet och öka kunskapen hos medlemmarnas personal inom ett begränsat antal tematiska områden.

Europeiska Initiativ

I linje med prioriteringarna i strategin deltar nätverket i några viktiga europeiska initiativ som ger mervärde för medlemmarna.

BIME-initiativet

Nätverket ger stöd till medlemsorganisationer som är ackrediterade eller deltar i KA1-projekt inom Erasmus+-programmet, så att de kan planera sin mobilitetsverksamhet.