INITIATIV

I linje med prioriteringarna i strategin deltar nätverket i några viktiga europeiska initiativ som ger mervärde för medlemmarna

ICC

Intelligent Cities Challenges

Läs mer

Borgmästarkonventet

Stödjande organisation

Läs mer