BORGMÄSTARKONVENTET

År 2013 blev SERN stödinstitution för Borgmästarkonventet, den europeiska sammanslutningen som arbetar med miljöramar för lokal hållbar energi. Att vara stödinstitution innebär att sprida information om avtalet och främja metoder och verktyg för att hjälpa medlemmarna att uppnå de mål som fastställts i avtalet.

Borgmästarkonventet är världens största rörelse för lokala klimat- och energiåtgärder.

EU:s Borgmästarkonventet för klimat och energi samlar tusentals lokala myndigheter som frivilligt har åtagit sig att genomföra EU:s klimat- och energimål. Borgmästarkonventet lanserades 2008 i Europa, med ambitionen att samla lokala myndigheter som frivilligt engagerar sig för att uppnå och överträffa EU:s klimat- och energimål. Initiativet innebar inte bara att man införde en första bottom-up-strategi för energi- och klimatåtgärder, utan dess framgång överträffade snabbt alla förväntningar.

Initiativet samlar nu mer än 9 000 lokala och regionala myndigheter i 57 länder och drar nytta av styrkorna hos en världsomspännande rörelse med många intressenter och det tekniska och metodologiska stöd som erbjuds av särskilda kontor.

Skip to content