REVISIONSNÄMNDEN

Revisionsnämnden består av två av de italienska och två av de svenska medlemmar i nätverket som inte ingår i nätverkets styrelse. Revisionsnämnden väljer en ordförande bland sina medlemmar. Revisionsnämndens ordförande måste ha en annan nationalitet än styrelsens ordförande. Revisionsnämndens ordförande har utslagsröst i revisionsnämnden. Revisionsnämnden utarbetar en rapport om den korrekta och ändamålsenliga användningen av resurserna för de stadgeenliga ändamål som fastställs i generalförsamlingens och styrelsens beslut och handlingar. Revisionsnämnden har rätt att kontrollera och läsa alla böcker, bokföringshandlingar etc. för varje organ inom nätverket. Revisionsnämnden rapporterar till generalförsamlingen.

Revisionsnämnden 2023-2025

För närvarande är Marco Giorgi, (Parmas kommun), ordförande för SERN:s revisionsnämnd. Han utsågs i maj 2023.

MARCO GIORGI
MARIA RIBBSTEDT
FRANCESCO MARIANI
MIKAEL ARVERMARK

Tidigare revisionsnämnder

Skip to content