REVISIONSNÄMNDEN

Revisionsnämnden består av två italienska och två svenska medlemmar av nätverket som inte ingår i nätverkets styrelse. Revisionsnämnden väljer en ordförande bland sina medlemmar. Revisionsnämndens ordförande måste ha en annan nationalitet än styrelsens ordförande. Revisionsnämndens ordförande har utslagsröst i revisionsnämnden. Revisionsnämnden utarbetar en rapport om den korrekta och ändamålsenliga användningen av resurserna för de stadgeenliga ändamål som fastställs i generalförsamlingens och styrelsens beslut och handlingar. Revisionsnämnden har rätt att kontrollera och läsa alla böcker, bokföringshandlingar etc. för varje organ inom nätverket. Revisionsnämnden rapporterar till generalförsamlingen.

Revisionsnämnden 2021-2023

Den nuvarande ordförande i revisionsnämnden är Elisabetta Leonardi, (Scandiano kommun), som tillträdde posten i juni 2021. Vice ordförande är Gordon Hahn, som representerar Coompanion Östergötland. 
ELISABETTA LEONARDI
Scandiano kommun
Ordförande
Gordon Hahn
GORDON HAHN
Coompanion Östergötland
Lena Goldkuhl
LENA GOLDKUHL
Bodens kommun
Marco Giorgi
MARCO GIORGI

Tidigare Revisionsnämnder