Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno

Unione Comuni Valli Taro e Ceno

Information

Drivande Prioriteringar

Quick Links

Om Medlemmen

Unionen av floderna Taro- och Cenodalarna, som grundades i 2014, består av sju kommuner: Bedonia, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Pellegrino Parmense, Tornolo och Varsi i Parma Appenines.

Kommunförbundet har till uppgift att främja den socioekonomiska utvecklingen och har även de viktiga funktionerna av en föreningsinstitution för städerna.

På uppdrag av de sju kommunerna förvaltar förbundet för floderna Taros och Cenodalarna för närvarande följande funktioner:

  • Social Tjänster (Avdelningsplan och stödtjänst för äldre personer)
  • Helpdesk för produktiv verksamhet
  • Informationstekniska tjänster
  • Kommunalt hundhem
  • Fastighetsregistret
  • Räddningstjänsten
  • Personalresurser

Unionen är också aktiv när det gäller att främja hållbar turism, skydda och uppvärdera kulturarvet och utveckla innovativa projekt i skolor.

Verksamhet inom Nätvärket

Galleri

Skip to content