58

Medlemmar i SERN

125

Projekt

5.800.000

Invånare

12.006.065 €

EU medfinansiering

OM SERN

SERN är resultatet av en långsiktig process för samarbete och utbyte mellan italienska och svenska aktörer. Vårt mål är att öka samarbetet mellan nätverksmedlemmarna, mellan Italien och Sverige och mer generellt mellan norra och södra Europeiska unionen.

Läs mer

Spotlight på projekts resultat

Spotlight på projektets resultat

Läs mer

Medlemmar Område

Login in Teams

Detta medlemsområde är ute på denna webbplats.