KVALITETSUTBILDNING

BRIDGE

Att Bygga Resilienta skolor genom en utrustanDe och enhetliG approach till välbefinnandE

Läs mer
Under genomförande
10%

STEAMworks

Främja små barns lärande inom STEAM-ämnen med fysiska fenomen som lekkamrater

Läs mer
Under genomförande
10%

INTEC

Utveckling av en INnovativ modell for forTbildning av personal inom ECEC

Läs mer
Under genomförande
10%

ORE

Förbättra förskollärares färdigheter i utomhuspedagogik

Läs mer
Under genomförande
20%

IMTI

Ökad rörelse för inkludering

Läs mer
Färdigställd
100%
dot

DOT

Digitalt för framtiden

Läs mer
Färdigställd
100%

UDLESIS

Universell utformning av lärandemiljöer för alla elever i skolan

Läs mer
Färdigställd
100%

DEEDS

Modellering av ett europeiskt ämnesövergripande studieprogram för gymnasiet

Läs mer
Färdigställd
100%

NARRATE

Att bygga upp en narrativ strategi för att främja samarbete mellan förskolor och bibliotek

Läs mer
Färdigställd
100%

PLAYING

Förbättra kvalitén på förskoleverksamheten genom innovativa metoder för lekbaserat lärande

Läs mer
Färdigställd
100%

EUMOB 2020

Förbättring av förskollärares yrkeskunskaper genom europeisk mobilitet

Läs mer
Färdigställd
100%
be plus

BE+

Bygger upp kapaciteten för Erasmus+ inom skolutbildningen

Läs mer
Färdigställd
100%

PLANE

Utveckling av språket i förskolan

Läs mer
Färdigställd
100%

TALE

Det krävs ett samhälle för att skapa ett bibliotek, och ett bibliotek för att skapa Europa.

Läs mer
Färdigställt
100%

SEBI

Säkerställandet av barnets bästa i skoladministrationen

Läs mer
Färdigställt
100%

OLA

Ett bibliotek för alla, alla för ett bibliotek

Läs mer
Färdigställt
100%

REME

Reggio-metoden från teori till praktik

Läs mer
Färdigställd
100%

VG+

Västra Götalands studenter på Erasmus+ för morgondagens kompetens

Läs mer
Färdigställd
100%

Pedagogisk dokumentation

vid övergångar inom och mellan småbarnspedagogik och grundutbildning.

Läs mer
Färdigställt
100%

MORE

Motala och Reggio Emilia

Läs mer
Färdigställt
100%

PRO WELLBEING

Läs mer
Färdigställt
100%

DEMETER

Utveckling av tvärvetenskapliga metoder i utbildningen genom förbättrade förbindelser mellan skolor och jordbruk.

Läs mer
Färdigställt
100%

DEHORS

Utveckling av innovativa inlärningssammanhang i förskolors utomhusmiljöer

Läs mer
Färdigställt
100%
God Praxis

SIDEIS

Utveckling av strategier för innovativa inlärningssammanhang som främjar integration i skolan

Läs mer
Färdigställt
100%

BACKPACK ID

Att överbrygga språk och minnen för att främja flera identiteter: "Lämna aldrig din ryggsäck bakom dig!"

Läs mer
Färdigställt
100%

LIFE

Att lära sig att innovera tillsammans med familjer

Läs mer
Färdigställt
100%

SIA-PROD

Ett innovativt tillvägagångssätt för självförbättring för professionell utveckling av småbarnspedagoger

Läs mer
Färdigställt
100%

SEAL REGIO

Utbyte av erfaranheter för erkännande av lärande

Läs mer
Färdigställt
100%

WHAT’S UP IN EDUCATION

Nya modeller för framtida förskoleverksamhet

Läs mer
Färdigställt
100%

EQUAP

Förbättrad kvalitet inom småbarnspedagogik och -omsorg genom deltagande

Läs mer
Färdigställt
100%
God Praxis

CREANET

Kreativitet i förskolan

Läs mer
Färdigställt
100%
Skip to content