Medfinansiering

Erasmus+, KA2 small scale partnership

Information
Kontaktuppgifter
ginevra
Ginevra Roli
Projekt Samordnare- SERN

ORE

Förbättring av förskollärares färdigheter i utomhuspedagogik

Om Projektet

Huvudsyftet med partnerskapet är att vidareutveckla den ömsesidiga förståelsen och kunskapen om varje förskolas arbete med lärande och utbildning utanför skolan.

Parternas behov har identifierats för att bättre förstå hur man utformar och använder utemiljöer i förskolor.

Mål

Det allmänna mål som partnerna vill uppnå är att utveckla lärarnas kunskaper om utomhusaktiviteter och att i liten skala bidra till att uppnå de globala målen (4. God utbildning, 3. God hälsa och välbefinnande, 12. Hållbar konsumtion och produktion).

De konkreta målen är följande:

 1. Förbättra lärarnas färdigheter i att utforma och organisera säkra utomhusmiljöer i förskolor genom utbyte av god praxis;
 2. Att utveckla ömsesidig förståelse och kunskap om arbetet med lärande och utbildning utomhus.

Aktiviteter

Aktiviteterna kommer att vara:

 • Uppstart i Italien för att styra projektpartnern och definiera projektets steg.
 • Den första utbildningen i Italien med fokus på utformning av utomhusutrymmen.
 • Den andra utbildningen i Sverige om utbildningsstrategier för en hållbar och miljövänlig attityd;
 • Den tredje utbildningen i Lettland om utomhusmiljöer och integration.
 • Seminariet i Sverige om utomhusmiljön som en arena för barns och ungdomars välbefinnande.
 • Testning av bästa praxis och en slutpublikation.

Projektresultat

De förväntade resultaten är följande:

 • Ökade kunskaper hos pedagogiska samordnare, lärare och utbildare om hur man utformar en säker utemiljö på förskolor; skapade utemiljöer där barn kan utforska sina sinnen;
 • Skapade utemiljöer och upplevelser som kan ge barnen den kunskap som krävs för att leva både hälsosamt och hållbart;
 • Utbyte av god praxis mellan partnerna om hur man kan lära barnen att ta hand om miljön.