Medfinansiering

Erasmus+, KA2 small scale partnership

Information
Kontaktuppgifter
ginevra
Ginevra Roli
Projekt Samordnare- SERN

ORE

Förbättring av förskollärares färdigheter i utomhuspedagogik

Om Projektet

Huvudsyftet med partnerskapet är att vidareutveckla den ömsesidiga förståelsen och kunskapen om varje förskolas arbete med lärande och utbildning utanför skolan.

Parternas behov har identifierats för att bättre förstå hur man utformar och använder utemiljöer i förskolor.

Mål

Det allmänna mål som partnerna vill uppnå är att utveckla lärarnas kunskaper om utomhusaktiviteter och att i liten skala bidra till att uppnå de globala målen (4. God utbildning, 3. God hälsa och välbefinnande, 12. Hållbar konsumtion och produktion).

De konkreta målen är följande:

 1. Förbättra lärarnas färdigheter i att utforma och organisera säkra utomhusmiljöer i förskolor genom utbyte av god praxis;
 2. Att utveckla ömsesidig förståelse och kunskap om arbetet med lärande och utbildning utomhus.

Aktiviteter

Aktiviteter inom projektet:

 • Uppstartsmöte i Italien för att definiera projektets steg.
 • Utbildningsseminarium i Italien med fokus på utformning av förskolors utomhusmiljöer.
 • Utbildningsseminarium i Sverige om utbildningsstrategier för att åstadkomma en hållbar och miljövänlig attityd i organisationen
 • Utbildningsseminarium i Lettland om utomhusmiljöer och inkludering.
 • Seminarium i Sverige om utomhusmiljöer som arenor för barns och ungdomars välbefinnande.
 • Testning av bästa praxis och sammanställning av en slutpublikation.

Projektresultat

De förväntade resultaten är följande:

 • Ökade kunskaper hos pedagogiska samordnare, lärare och utbildare om hur man utformar en säker utemiljö på förskolor; skapande av utemiljöer där barn kan utforska med sina sinnen;
 • Skapande av utemiljöer och upplevelser som kan ge barnen den kunskap som krävs för att leva både hälsosamt och hållbart;
 • Utbyte av god praxis mellan partnerna om hur man kan lära barnen att ta hand om miljön.
Skip to content