Digitaliserade samhällen

Den digitala transformering som vårt samhälle genomgår medför fördelar och möjligheter för alla SERN:s medlemmar. Digitalisering är en av den europeiska kommissionens sex prioriteringar för att stärka och inkludera medborgarna, och målet är att inte låta någon hamna efter när utvecklingen går framåt. Strategin “Att forma EU:s digitala framtid” är den färdplan som under de närmaste fem åren kommer att driva EU:s strävan mot tre viktiga mål: teknik som är till nytta för människor, en rättvis och konkurrenskraftig digital ekonomi, samt ett öppet, demokratiskt och hållbart samhälle.
Eftersom digitaliseringen genomsyrar varje aspekt av vårt dagliga liv, omfattar de åtgärder som görs på EU-nivå för att digitalisera Europa flera olika områden: allt från utbildningsområdet, där handlingsplanen sätter riktningen mot högkvalitativ, inkluderande och digital utbildning, till EU-programmet DIGITAL, som kommer att investera i avancerad digital teknik och kompetenser för att snabba på den digitala omställningen.
SERN fokuserar på två huvudsakliga tematiska områden när det kommer till digitalisering av samhället: e-förvaltning och digitala färdigheter. Dessa teman är tätt sammanbundna, eftersom det å ena sidan finns ett stort behov av att kontinuerligt arbeta för en öppen och effektiv offentlig förvaltning som är digitalt tillgänglig, och å andra sidan också är centralt att utrusta alla medborgare med digital kompetens, så att de kan utnyttja de verktyg som tillhandahålls.

Digitala färdigheter

e-Government

Skip to content