Digitaliserade Samhällen

Den digitala omvandlingen medför fördelar och möjligheter för alla medborgare i de samhällen som tillhör SERN. Med målet att inte lämna någon efter sig är digitalisering en av de sex prioriteringarna för Europeiska kommissionen, som syftar till att stärka och inkludera medborgarna. I detta sammanhang är strategin “Att forma Europas digitala framtid” den färdplan som under de kommande fem åren kommer att driva EU:s ansträngningar mot tre viktiga mål: en teknik som fungerar för människor, en rättvis och konkurrenskraftig digital ekonomi och ett öppet, demokratiskt och hållbart samhälle.
Eftersom digitaliseringen genomsyrar varje aspekt av det dagliga livet, omfattar åtgärder på EU-nivå för ett digitaliserat Europa olika områden: från utbildning genom handlingsplanen för digital utbildning, som kräver en högkvalitativ, inkluderande och digital utbildning, till det digitala EU-programmet, som kommer att investera i avancerade digitala färdigheter och teknik.
Inom digitaliserade samhällen kommer SERN att fokusera på två huvudsakliga tematiska områden: e-förvaltning och digitala färdigheter. Dessa teman är djupt kopplade till varandra, eftersom det å ena sidan finns behov av att utveckla ett kontinuerligt arbete mot öppna och effektiva offentliga förvaltningar, och å andra sidan är digital kompetensutbildning för alla en nyckel till att både implementera och dra nytta av digital innovation.

Digitala färdigheter

e-Government