DIGITALISERADE SAMHÄLLEN

Den digitaliserade omvandlingen skapar fördelar och möjligheter för alla invånare i samhället som tillhör SERN. Med syftet att inte lämna någon utanför, är digitalisering en av sex prioriteringar som gjorts av Europeiska Kommissionen, som strävar efter att stärka och inkludera invånare. I denna kontext är strategin “Shaping Europe’s Digital Future” färdplanen som i de kommande fem åren kommer leda ansträngningarna från EU mot tre centrala mål: en teknologi som fungerar för människorna, en rättvis och konkurrenskraftig digital ekonomi och ett öppet, demokratiskt och hållbart samhälle. Då digitalisering föregår i varje aspekt av det vardagliga livet, insatser på EU-nivå för ett digitaliserat Europa omfattar olika områden: från utbildning genom Ditigal Education Action Plan, som kräver en högkvalitativ, inkluderande och digital utbildning till det digitala EU-programmet som kommer att investera i avancerad och digital kompetens och teknik.
Inom de digitaliserade samhällena, kommer SERN att fokusera på två tematiska huvudområden: e-Förvaltning och Digitala Färdigheter. Dessa teman är djupt sammankopplade till varandra, eftersom det å ena sidan finns ett behov av att utveckla ett kontinuerligt arbete mot öppna och effektiva offentliga förvaltningar, och å andra sidan är digital kompetensutbildning för alla en nyckel till att både genomför och dra nytta av digital innovation.

Digitala Färdigheter

E-Förvaltning