DIGITALA FÄRDIGHETER

DIGITALA UTBILDARE

Digital marginalisering av utsatta grupper

Läs mer
Under genomförande
20%

Persontjänster och digitalisering

Läs mer
Under genomförande
20%

BAS

Utveckling av digitala färdigheter för att locka till sig företag genom fortlöpande yrkesutbildning på arbetsplatser inom den lokala offentliga sektorn.

Läs mer
Under genomförande
20%
dot

DOT

Digitalt för framtiden

Läs mer
Under genomförande
50%