PLAYING PROJECT

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

DIGITALA FÄRDIGHETER

DIGITALA UTBILDARE

Digital marginalisering av utsatta grupper

Läs mer
Under genomförande
20%

Persontjänster och digitalisering

Läs mer
Under genomförande
20%

BAS

Utveckling av digitala färdigheter för att locka till sig företag genom fortlöpande yrkesutbildning på arbetsplatser inom den lokala offentliga sektorn.

Läs mer
Under genomförande
20%
dot

DOT

Digitalt för framtiden

Läs mer
Under genomförande
20%

Share :

WhatsApp
Telegram
Twitter
Facebook

Join The Ride

Subscribe to our fortnightly newsletter with stories from our latest adventures and the best travel tips

More News

Completed

REME ”Reggio Method from theory to practice”

Description In Vänersborg there are several pre-schools inspired by the so called Reggio Emilia Approach. This educational philosophy focuses on the image of a child

Completed

REME ”Reggio Method from theory to practice”

Description In Vänersborg there are several pre-schools inspired by the so called Reggio Emilia Approach. This educational philosophy focuses on the image of a child