DIGITALA FÄRDIGHETER

PERSONTJÄNSTER OCH DIGITALISERING

Läs mer
Under genomförande
10%

BAS

Utveckling av digitala färdigheter för att locka till sig företag genom fortlöpande yrkesutbildning på arbetsplatser inom den lokala offentliga sektorn.

Läs mer
Under genomförande
5%
dot

DOT

Digitalt för framtiden

Läs mer
Under genomförande
5%