DIGITALA FÄRDIGHETER

DIGITAL TRÄNING

Motverka digital marginalisering av utsatta grupper

Läs mer
Avslutad
100%

Persontjänster och digitalisering

Läs mer
Under genomförande
35%

BAS

Utveckling av digitala färdigheter för att locka till sig företag genom fortlöpande yrkesutbildning på arbetsplatser inom den lokala offentliga sektorn.

Läs mer
Under genomförande
50%
dot

DOT

Digitalt för framtiden

Läs mer
Avslutad
100%
Skip to content