Medfinansiering

Erasmus+ KA, small scale partnership

Finansieras av Europeiska unionen. De synpunkter och åsikter som uttrycks är endast upphovsmannens [upphovsmännens] och utgör inte Europeiska unionens eller Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kulturs (EACEA) officiella ståndpunkt. Varken Europeiska unionen eller EACEA tar något ansvar för dessa.
Good Practice
Information
Kontaktuppgifter
Nicola Catellani
Network Coordinator - SERN
Alessia Mereu
Kommunikationsansvarig - SERN

DIGITAL TRÄNING

Digital marginalisering av utsatta grupper

Om projektet

COVID19:s inverkan på det europeiska samhället har lett till en ökad efterfrågan på att lokala myndigheter ska tillhandahålla sina administrativa tjänster digitalt. När detta behov mötts av myndigheterna har det dock lett till en exkludering av de vuxna medborgare som saknar kompetens, kunskap och förutsättningar för att dra nytta av och använda digitala verktyg så att de kan få tillgång till tjänsterna.

Detta projekt syftade därför till att förstå dynamiken bakom den digitala marginaliseringen. Ambitionen var att erbjuda lösningar baserade på de goda praktiker som partnerorganisationerna redan implementerade i sina respektive kontexter genom att utveckla och förbättra informella lärmiljöer för vuxna, vilket kan vara en avgörande faktor för integration i vårt allt mer digitala samhälle av dessa missgynnade grupper.

Mål

De konkreta målen som partnerorganisationerna ville uppnå var följande:

  • Att identifiera de viktigaste frågorna relaterade till hur de medborgare som riskerar att bli digitalt marginaliserade, exempelvis äldre personer eller migranter, använder eller inte använder de digitala offentliga tjänster som de har tillgång till.
  • Att ringa in de negativa faktorer som hindrar vuxna studerande från att få tillgång till offentliga tjänster.
  • Att identifiera lämpliga proaktiva metoder baserade på informella lärandeprocesser för att hjälpa medborgare som riskerar digital marginaliseing att få tillgång till digitala offentliga tjänster.

Finansieras av Europeiska unionen. De synpunkter och åsikter som uttrycks är endast upphovsmannens [upphovsmännens] och utgör inte Europeiska unionens eller Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kulturs (EACEA) officiella ståndpunkt. Varken Europeiska unionen eller EACEA tar något ansvar för dessa.

Aktiviteter

Projektresultat

Ambitionen var att projektet skulle resultera i en bättre förståelse av fenomenet digital marginalisering och ge en tydlig bild av de praktiska lösningar som kan implementeras för att hantera det i varje partnerorganisation.

Skip to content