Medfinansiering

Erasmus+ KA, small scale partnership

Information
Kontaktuppgifter
Nicola Catellani
Network Coordinator - SERN
Alessia Mereu
Kommunikationsansvarig - SERN

DIGITALA UTBILDARE

Digital marginalisering av utsatta grupper

Om Projektet

Den negativa påverkan som COVID19 har haft på det europeiska samhället har bestämt en ökning av efterfrågan på digitala tjänster för att garantera en normal utveckling av lokala offentliga organs administrativa verksamhet för medborgarna. Men detta växande fenomen med digitalisering av offentliga tjänster har utelämnat alla de kategorier av vuxna medborgare som saknar kompetens, kunskap och duglighet att dra nytta av och använda sig av digitala verktyg för att få tillgång till offentliga förvaltningstjänster.

Därför syftar projektet till att förstå vad som är dynamiken bakom detta fenomen av digital marginalisering, med ambitionen att försöka erbjuda övertygande lösningar baserade på goda metoder implementerad inom projektets partnerorganizationer, genom att förbättra informella lärandemöjligheter för vuxna som kan vara en avgörande faktor för digital integration av dessa myssgynnande grupper I ett allt mer digitalt ansluten samhälle.

Mål

De konkreta målen som partnerorganisationen vill uppnå är följande:

  • Att identifiera de viktigaste frågorna relaterade till den dåliga användingen av digitala tjänster av medborgare som riskera att bli digital marginaliserade när de får tillgång till digitala offentliga tjänster, som äldre eller migranter.
  • Att inse de negativa faktorerna som hindrar vuxna lärande från att få tillgång till offentliga tjänster.
  • Att identifiera lämpliga proaktiva metoder baserade på informella lärandeprocesser för att hjälpa medborgare som riskerar digital marginaliseing att få tillgång till digitala offentliga tjänster.

Aktiviteter

Projektresultat

Projektet kommer att resultera i en bättre förståelse av digital marginalisering fenomenet samt i ett tydligt erkännande av de praktiska lösningar som kan implementeras för att hantera det i varje partnerorganisation.