AKTIVT MEDBORGARSKAP

YAPP

Plattformar för ungdomars aktiva deltagande

Läs mer
Under genomförande
25%

Strategi 2030: ett hållbart Europa för engagerade samhällen

Läs mer
Färdigställt
100%

ART4RIGHTS

När ett rum blir en plats

Se mer
Under genomförande
25%

EMPOWER

Hållbarhetsverktyg för sociala företag

Find more
Under genomförande
40%

SAYOUTH

Bekräftelse av ungdomars medborgardeltagande för en hållbar demokrati

Läs mer
Under genomförande
80%

COPE

Främjande av innovation genom en kooperativ modell för utbildning i entreprenörskap för vuxna

Läs mer
Under genomförande
75%

PART-HER

Europeiskt nätverk för ett delaktigt värnande av kulturarvet

Läs mer
Färdigställt
100%

BAGS4YOUTH

Nätverk för uppbyggnad av åtgärder för vägledningstjänster för ungdomars sysselsättning

Läs mer
Färdigställt
100%
God Praxis

DIAMI

Aktivt medborgarskap och interkulturell dialog med migranter

Läs mer
Färdigställt
100%

EVOLAQ

Förbättring av volontärverksamhet och -kvalitet i Europa

Läs mer
Färdigställt
100%

REN

Nätverk för landsbygden i Europa

Läs mer
Färdigställt
100%

EUC4BIZ

Europeiska städernas nätverk för en företagsvänlig miljö

Läs mer
Färdigställt
100%

YPAD

Europeiskt nätverk om volontärernas roll i välfärdspolitiken

Läs mer
Färdigställt
100%

ELCANET

Nätverk om familjestöd inom äldreomsorgen

Läs mer
Färdigställt
100%

SEAL

Nuvarande och framtida kompetens inom hälso- och välfärdssektorn

Läs mer
Färdigställt
100%

Stöd till föräldraskap

Läs mer
Färdigställt
100%

QLSE

Livskvalitet för äldre i Europa

Se mer
Färdigställt
100%
Skip to content