Funded by

Europe For Citizens

Information
Quick Links
Contacts
laura
Laura Avanzi
Project Officer - SERN

SAYouth

Reaffirming the civic participation of young people for a sustainable democracy

About the project

The project SAYouth is a 24 months project involving 7 European countries (Sweden, Italy, Poland, Finland, Bulgaria, Germany, Greece) with a mixed partnership composed of 9 organisations of different nature: 5 public authorities, 3 NGOs and one transnational network.

The general objective of the project is to secure the participation of young people in municipal decision-making processes and to promote their influence on issues of importance for the whole society including the promotion of sustainable democracy and the civic involvement of young migrant people as a tool for integration.

Objectives

Specific objectives of the project SAYouth are:

  1. To promote an interactive and constructive dialogue between young people and public authorities at local and European level
  2. To develop more attractive and inclusive communication channels, tools and methods
  3. To promote a better knowledge of democratic systems and organization at local and European level
  4. To develop a sense of belonging of youngsters in the public institutions at local and European level
  5. To promote an active participation in the civil society and public life and in the volunteering sector

Activities

Totalt genomfördes 10 olika evenemang, både online och på plats, inom ramen för detta projekt från mars 2021 till april 2023. På grund av Covid-19-pandemin har projektets avslutning skjutits upp med 18 månader med godkännande från EACEA.

 

Evenemang 1 – Online-möte

Deltagande: Evenemanget omfattade 34 medborgare, inklusive 10 deltagare från Ale kommun (Sverige), 2 deltagare från Sala Baganza kommun (Italien), 2 deltagare från BASD (Bulgarien), 4 deltagare från Liiveri (Finland), 4 deltagare från Thermi kommun (Grekland), 6 deltagare från Jugendring Enzkreis (Tyskland), 1 deltagare från Scandiano kommun (Italien), 2 deltagare från Myslowice kommun (Polen) och 3 deltagare från SERN (Italien).

Plats / Datum: Evenemanget genomfördes online den 3-4 mars 2021.

Kort beskrivning: Syftet med evenemanget var att informera partner om projektets genomförandefas för att uppnå projektets mål, fördela uppgifter bland partner (spridning, övervakning, utvärdering) och arbetsplanen för lokala och transnationella evenemang. På grund av Covid-pandemin har projektets start skjutits upp med ett år. I planeringen av aktiviteterna har särskild uppmärksamhet ägnats åt samstämmighet och effektivitet för att nå projektets mål, främst med distansmöten.


Evenemang 2 – Online-möte

Deltagande: Evenemanget omfattade 56 medborgare, inklusive 14 deltagare från Ale kommun (Sverige), 9 deltagare från Sala Baganza kommun (Italien), 5 deltagare från BASD (Bulgarien), 5 deltagare från Liiveri (Finland), 7 deltagare från Thermi kommun (Grekland), 4 deltagare från Jugendring Enzkreis (Tyskland), 7 deltagare från Scandiano kommun (Italien), 3 deltagare från Myslowice kommun (Polen) och 2 deltagare från SERN (Italien).

Plats / Datum: Evenemanget genomfördes online från den 15-17 juni 2021.

Kort beskrivning: Fokus för evenemanget låg på europeiska metoder och erfarenheter för att öka ungas aktiva deltagande i det civila samhället. Särskild uppmärksamhet ägnades åt arbetsgruppsdiskussioner, dels om hur man skapar ett förtroendefullt och samarbetsinriktat förhållande till beslutsfattare och politiker, dels om utmaningar som unga människor står inför, särskilt efter pandemins utbrott. Flera presentationer hölls där svenska ungdomsråds aktiviteter och erfarenheter från ungdomsorganisationer i partners länder introducerades. Särskild fokus låg på gruppledarnas roll för att öka deltagande och engagemang i det civila samhället. Dessutom diskuterades och utbyttes metoder för att främja ungas aktiva inflytande inom politiken och frivilligarbetet bland partner.


Evenemang 3

Deltagande: Evenemanget omfattade 36 medborgare, inklusive 2 deltagare från Ale kommun (Sverige), 9 deltagare från Sala Baganza kommun (Italien), 2 deltagare från BASD (Bulgarien), 2 deltagare från Liiveri (Finland), 3 deltagare från Thermi kommun (Grekland), 2 deltagare från Jugendring Enzkreis (Tyskland), 12 deltagare från Scandiano kommun (Italien), 2 deltagare från Myslowice kommun (Polen) och 2 deltagare från SERN (Italien).

Plats / Datum: Evenemanget ägde rum i Sala Baganza och Scandiano, Italien från 26/04/2022 till 30/04/2022.

Kort beskrivning: Det lokala evenemanget, som arrangerades av de två italienska kommunerna, erbjöd en möjlighet att lära känna ungdomsföreningarna i kommunerna, träffa jämlikar och diskutera organisationen av de lokala ungdomsföreningarna samt relationerna med beslutsfattare. Särskild fokus låg på unga människor under en krisperiod. Covid-19-pandemin, konflikten mellan

Ryssland och Ukraina, mobbning och våldsamt beteende påverkade unga människor negativt och deras deltagande inom samhället. Dialogen med offentliga myndigheter, utbildningsinstitutioner och ungdomsföreningar ansågs vara avgörande för att återupprätta en positiv framtid för Europas unga och förbättra deras medborgarengagemang, deras deltagande i det demokratiska livet och deras engagemang i politiska och sociala sammanhang. Dessutom syftade det lokala evenemanget till att presentera Sayouth-projektet för lokala intressenter och samla intryck och idéer om projektets slutresultat.


Evenemang 4

Deltagande: Evenemanget omfattade 28 medborgare, inklusive 2 deltagare från Sala Baganza kommun (Italien), 2 deltagare från BASD (Bulgarien), 2 deltagare från Liiveri (Finland), 2 deltagare från Jugendring Enzkreis (Tyskland), 19 deltagare från Myslowice kommun (Polen) och 1 deltagare från SERN (Italien).

Plats / Datum: Evenemanget ägde rum i Myslowice (Polen) från 13/06/2022 till 15/06/2022.

Kort beskrivning: Det lokala evenemanget erbjöd en möjlighet att lära känna ungdomsföreningarna i kommunerna, träffa jämlikar och diskutera organisationen av de lokala ungdomsföreningarna samt relationerna med beslutsfattare. Särskild uppmärksamhet ägnades åt organisation och generationsskifte inom de lokala ungdomsråden, och diskussionen lyfte fram utmaningar och möjliga lösningar. Dessutom syftade det lokala evenemanget till att presentera Sayouth-projektet för lokala intressenter och samla intryck och idéer om projektets slutresultat.


Evenemang 5

Deltagande: Evenemanget omfattade 26 deltagare, inklusive 2 deltagare från Sala Baganza kommun (Italien), 2 deltagare från BASD (Bulgarien), 13 deltagare från Liiveri (Finland), 1 deltagare från Jugendring Enzkreis (Tyskland), 2 deltagare från Myslowice kommun (Polen), 2 deltagare från Thermi (Grekland) och 4 deltagare från Scandiano (Italien).

Plats / Datum: Evenemanget ägde rum i Seinajoki från 31/08/2022 till 02/09/2022.

Kort beskrivning: Det lokala evenemanget erbjöd en möjlighet att lära känna ungdomsföreningarna i kommunerna mer ingående, träffa jämlikar och diskutera organisationen av de lokala ungdomsföreningarna samt relationerna med beslutsfattare. Särskild uppmärksamhet ägnades åt den aktiva deltagandet av unga människor på landsbygden, med stöd av digitala verktyg.

Dessutom syftade det lokala evenemanget till att presentera Sayouth-projektet för lokala intressenter och samla intryck och idéer om projektets slutresultat.


Evenemang 6

Deltagande: Evenemanget omfattade 31 deltagare, inklusive 1 deltagare från Sala Baganza kommun (Italien), 2 deltagare från BASD (Bulgarien), 2 deltagare från Liiveri (Finland), 20 deltagare från Jugendring Enzkreis (Tyskland), 2 deltagare från Thermi (Grekland), 2 deltagare från Scandiano (Italien), 1 deltagare från Ale (Sverige) och 1 deltagare från SERN (Italien).

Plats / Datum: Evenemanget ägde rum i Pforzheim, Tyskland, från 21/09/2022 till 23/09/2023.

Kort beskrivning: Det lokala evenemanget erbjöd en möjlighet att lära känna ungdomsföreningarna i kommunerna mer ingående, träffa jämlikar och diskutera organisationen av de lokala ungdomsföreningarna samt relationerna med beslutsfattare. Särskild uppmärksamhet ägnades åt organisationen av ungdomsklubbar och föreningar i Tyskland samt rollen för kommunikation för att öka inflytande och deltagande av unga människor inom det civila samhället. Dessutom syftade det lokala evenemanget till att presentera Sayouth-projektet för lokala intressenter och samla intryck och idéer om projektets slutresultat.


Evenemang 7

Deltagande: Evenemanget omfattade 36 deltagare, inklusive 2 deltagare från Sala Baganza kommun (Italien), 22 deltagare från BASD (Bulgarien), 2 deltagare från Liiveri (Finland), 2 deltagare från Jugendring Enzkreis (Tyskland), 2 deltagare från Myslowice kommun (Polen), 2 deltagare från Thermi (Grekland), 2 deltagare från Scandiano (Italien) och 2 deltagare från Ale (Sverige).

Plats / Datum: Evenemanget ägde rum i Sofia, Bulgarien, från 03/10/2022 till 06/10/2022.


Kort beskrivning: Det lokala evenemanget erbjöd en möjlighet att lära känna ungdomsföreningarna i kommunerna mer ingående, träffa jämlikar och diskutera organisationen av de lokala ungdomsföreningarna samt relationerna med beslutsfattare. Särskild uppmärksamhet ägnades åt sambanden mellan ungdomsdeltagande i samhället och styrningen av föreningar baserade på kritiskt tänkande, främst inom e-styrning. Dessutom syftade det lokala evenemanget till att presentera Sayouth-projektet för lokala intressenter och samla intryck och idéer om projektets slutresultat.


Evenemang 8

Deltagande: Evenemanget omfattade 27 deltagare, inklusive 2 deltagare från Sala Baganza kommun (Italien), 2 deltagare från BASD (Bulgarien), 2 deltagare från Liiveri (Finland), 1 deltagare från Jugendring Enzkreis (Tyskland), 2 deltagare från Myslowice kommun (Polen), 13 deltagare från Thermi (Grekland), 2 deltagare från Scandiano (Italien) och 2 deltagare från Ale (Sverige) och 1 deltagare från SERN.

Plats / Datum: Evenemanget ägde rum i Thermi och Thessaloniki, Grekland, från 07/11/2022 till 09/11/2022.

Kort beskrivning: Det lokala evenemanget erbjöd en möjlighet att lära känna ungdomsföreningarna i kommunerna mer ingående, träffa jämlikar och diskutera organisationen av de lokala ungdomsföreningarna samt relationerna med beslutsfattare. Särskild uppmärksamhet ägnades åt organisationen och styrningen av ungdomsråd i Grekland genom sociokratisk metod. Dessutom syftade det lokala evenemanget till att presentera Sayouth-projektet för lokala intressenter och samla intryck och idéer om projektets slutresultat.


Evenemang 9 – onlinemöte

Deltagande: Evenemanget omfattade 26 deltagare, inklusive 3 deltagare från Ale kommun (Sverige), 3 deltagare från Sala Baganza kommun (Italien), 3 deltagare från BASD (Bulgarien), 4 deltagare från Liiveri (Finland), 3 deltagare från Thermi kommun (Grekland), 2 deltagare från Jugendring Enzkreis (Tyskland), 2 deltagare från Scandiano kommun (Italien), 3 deltagare från Myslowice kommun (Polen) och 3 deltagare från SERN (Italien).

Plats / Datum: Evenemanget genomfördes online den 13/12/2022.

Syftet med evenemanget var att presentera och diskutera huvudinnehållet i de lokala evenemang som genomfördes i partnerländerna och lyfta fram bästa praxis och erfarenheter som ungdomsföreningar och kommuner kunde överföra på lokal nivå. Dessutom hölls en särskild session om det digitala verktyget, som var projektets slutprodukt, för att diskutera pågående aktiviteter.


Evenemang 10

Deltagande: Evenemanget omfattade 44 deltagare, inklusive 20 deltagare från Ale kommun (Sverige), 3 deltagare från Sala Baganza kommun (Italien), 4 deltagare från BASD (Bulgarien), 4 deltagare från Liiveri (Finland), 4 deltagare från Thermi kommun (Grekland), 2 deltagare från Jugendring Enzkreis (Tyskland), 3 deltagare från Scandiano kommun (Italien), 3 deltagare från Myslowice kommun (Polen) och 1 deltagare från SERN (Italien).

Plats / Datum: Evenemanget ägde rum i Ale och Göteborg, Sverige, från 18/04/2023 till 21/04/2023.

Kort beskrivning: Det avslutande mötet syftade till att analysera projektets påverkan på deltagarna och deras organisationer, planera eventuella uppföljningar och utvärdera projektresultaten.

Särskild uppmärksamhet ägnades åt:

  • Nyckelfaktorer för framgång med en diskussion i kreativa transnationella arbetsgrupper om de främsta positiva elementen som presenterats av partner under evenemangen. De viktigaste framhävda elementen var: hur man ökar frivilligarbetet mellan olika generationer, hur man skapar verkligt ungdomsstyrda projekt och hur man samarbetar på ett fruktbart sätt med lokala
  • Uppföljningar genom diskussion av tre huvudpunkter: vad tar du med dig från projektet? Har du redan implementerat något i din organisation tack vare projektet? Finns det möjlighet till ytterligare samarbete? När det gäller detta sista punkt var flera partners överens om att samarbeta för att lämna in Erasmus+ -projekt, särskilt om metoder för att hantera ett ungdomsråd/förening genom sociokratisk metod.

Mötet var också tillfället att presentera prototypen av det digitala verktyget för projektet, som har som främsta mål att fortsätta och utöka samarbetet mellan europeiska partner för nya projekt, ungdomsutbyten och att hämta inspiration från andras aktiviteter.

Results

It is possible to identify as expected results:

– an increased knowledge about European models on which the relation between young people and public authorities is set

– an exchange of best practices on the tools used to improve the participation of young people in the civic society and in the volunteering

– an increased participation of citizens and sense of common belonging to the EU

– a strong networking among partners and stakeholders

– the creation of a shared European digital tool to set the guidelines.

Skip to content