Medfinansiering

Europe For Citizens

Information
Kontaktuppgifter
SERN Sekretariat

YPAD

Young people and development

Om Projektet

Partnerskapet, som består av italienska, finska, spanska och svenska kommuner och deras lokala ungdomsföreningar, har som huvudsyfte att föra samman människor från lokala samhällen i hela Europa för att dela och utbyta erfarenheter, åsikter och värderingar inom området ungdomars utvecklingsmöjligheter.

Projektdeltagarna är huvudsakligen unga människor mellan 18 och 30 år med målet att dela och utbyta erfarenheter och värderingar inom området lokal utveckling och entreprenörskap.

Mål

Projektet pekar ut tre problem av gemensamt intresse som ska behandlas vid de transnationella mötena:
1. Brist på rätt kompetens för att bli anställd (möjligheter till anställbarhet);
2. Marginalisering av ungdomar i det civila samhället;
3. Bristande kompetens hos offentliga myndigheter att interagera och kommunicera effektivt med ungdomar.

Aktiviteter

Fem tematiska seminarier anordnades med fokus på analysen av de angivna problemen med en gemensam grupp bestående av experter, ungdomar, politiker och
företrädare för privata företag.

Skip to content