Medfinansiering

Erasmus+, KA2

Information
Quick Links
Kontaktuppgifter
federica
Federica Gravina
Projekt Samordnare- SERN

EMPOWER

Hållbarhetsverktyg för sociala företag

Om Projektet

Den sociala ekonomin är en växande realitet inom EU:s ekonomi och territorium. Den omfattar 2,8 miljoner företag och organisationer i olika former – däribland kooperativ, ömsesidiga, sociala företag, föreningar och stiftelser – som bedriver ekonomisk verksamhet, vilket motsvarar 8 % av EU:s BNP och 13,6 miljoner arbetstagare, eller 6 % av de anställda i Europa.
Från mycket små företag och små och medelstora företag till stora företagsgrupper är enheter inom den sociala ekonomin aktiva inom alla verksamhetsområden. Med tanke på dess betydelse och verksamhetens bredd är den sociala ekonomin en av de främsta drivkrafterna för innovativ och hållbar ekonomisk tillväxt i Europa som är socialt inkluderande och miljömässigt hållbar. Huvudproblemet är dock att 50 procent av de nybildade sociala företagen överlevde i mindre än tre år, vilket innebär att många arbetstillfällen fortsätter att försvinna i Europa. Dessutom har ungdomsarbetslösheten ökat i Europa på grund av pandemikrisen och det saknas kunskap, forskning och nödvändiga verktyg för att underlätta denna övergång inom ungdomssektorn.

Mål

Sociala företags hållbarhet/skalbarhet är en ständig utmaning med flera konflikter om den idealiska formeln för att uppnå detta mål. Eftersom denna affärsmodell förväntas bli en integrerad del av Europas ekonomi under de kommande åren, syftar EMPOWER-projektet till att främja hållbarhet och skalbarhet för nya och befintliga sociala företag och stödja unga entreprenörer genom att utveckla nya inlärningspartnerskap mellan arbetslivet och ungdomsverksamheten.

Projektets mål är att:

1. Bygga upp kapaciteten hos ungdomsarbetare i första linjen;

2. Stödja ägare av sociala företag, små och medelstora företag och unga entreprenörer;

3. Förbättra unga entreprenörers och ungdomars digitala entreprenörskapskompetens;

4. Utveckla en bred uppsättning kunskaper, färdigheter och attityder som är anpassade till ungdomars och unga entreprenörers behov för att ta initiativ och skapa sunda sociala företag;

5. Förbättra synergier och komplementaritet mellan nyckelaktörer och arbetsmarknaden.

Aktiviteter

  1. Uppstartsmöte på Cypern
  2. Slutmöte i Bulgarien
  3. Seminarium i Bulgarien
  4. Multiplikatorevenemang i alla partnerländer

Projektresultat

Projektresultaten kommer att vara värdefulla verktyg och resurser eftersom de syftar till att erbjuda verktyg för ungdomsarbetare/utbildare för att utveckla alternativa sätt att lära ungdomar och unga entreprenörer.
Fyra projektresultat kommer att utvecklas:

  • Utbildningspaket för hållbarhet i sociala företag
  • Simuleringsspel för sociala företag
    MOOC (Massive Open Online Courses) för att främja socialt företagande.
  • Ett policydokument: Att bygga upp en hållbar sektor för sociala företag
Skip to content