Medfinansiering

Erasmus+ KA2, small scale partnership

Information
Quick Links
Kontaktuppgifter
ginevra
Ginevra Roli
Projekt Samordnare- SERN

YAPP

Plattformar för ungdomars aktiva deltagande

Om Projektet

2022 är det europeiska ungdomsåret, som belyser vikten av europeiska ungdomar för att bygga en bättre framtid, grönare, mer inkluderande och digital. Europeiska ungdomsåret är tillfället för att gå framåt med tillförsikt och hopp i ett post-pandemiskt perspektiv. Vårt övergripande mål är att skapa inkluderande delaktighet för ungdomar och deras medborgarskap och att öka möjligheterna att påverka lokala beslutprocesser som främjar fysiskt och psykiskt trivsel genom kultur och fritidsaktiviteter i samarbete med lokala ungdomsgårdar och lokala kulturklubbar. Samarbetet mellan Timjan ungdomskulturhus och biblioteket Multiplo i Cavriago inom området för ett Erasmus+ kommer att göra det möjligt för partnerna att starta upprättande av ett internationellt biblioteksnätverk för att diskutera gemensamma behov och hittar gemensamma lösningar, med andra ord, projektet ger mervärde på EU nivå genom att bygga upp kapacitet för organisationerna att engagera sig i gränsöverskridande samarbete och nätverkande.

Mål

Det övergripande målet för YAPP-projektet är att skapa inkluderande delaktighet för ungdomar och deras aktiva medborgarskap och att öka möjligheterna att påverka lokala beslutsprocesser som främjar fysiskt och psykiskt trivsel genom kultur och fritidsaktiviteter i samarbete med lokala fritidsgårdar och lokala kulturklubbar.

Aktiviteter

De planerade aktiviteterna inom vårt YAPP-projekt ska användas för att förrätta dialoger och diskussioner mellan ungdomar och beslutsfattare för att främja ungdomars aktiva deltagande i det demokratiska livet på lokal nivå och i Europa.

Aktiviteterna ska vara:

  • Ett kick-off möte för presentationen av projektets partners och aktiviteter;
  • Ett temamöte i Sverige;
  • Ett temamöte i Italien;
  • En testfas för att testa bästa metoder om ungdomars deltagande och lokal demokrati;
  • En konferens för att utbyta erfarenheter och idéer;
  • Ett sista seminarium I Italien för att presentera den slutliga publikationen.

Projektresultat

Genom YAPP-projektet vill partnerskapet:

  • Att skapa inkluderande ungdomsgårdar och bibliotek som främjar kulturella uttryck och demokratiska värderingar;
  • Att främjar psykiskt och fysiskt trivsel genom workshops i kultur och fritidsaktiviteter i samrbete med lokala fritidsgårdar och kulturklubbar för ungdomar;
  • Att öka medvetenheten hos personal och deltagare om potentialen i att bedriva en aktiv och inkluderande livsstil genom att främja inkludering, mångfeld och hållbar utveckling.
Skip to content