Cavriago Kommun

Cavriago Kommun

Information

Drivande Prioriteringar

Quick Links

Om Medlemmen

Cavriago är en liten stad i Po-dalen, några kilometer från Reggio Emilia. Den är en dynamisk och modern produktiv stad som har upplevt en betydande ekonomisk tillväxt och social utveckling under de senaste åren.

Under renässansen kännetecknades Cavriago av en orädd och rebellisk anda, vilket ledde till att slottet och alla medeltida byggnader förstördes i samband med flera konflikter. Kommunen med patriotiska och antifascistiska traditioner var ockuperad av den nazistiska förtryckaren sedan början av andra världskriget. Deltagandet i befrielsekampen var så generöst att Cavriago tilldelades bronsmedaljen för militär tapperhet.

Cavriago utmärker sig för sitt engagemang för hållbar utveckling och miljöskydd, samt för att främja en kvalitativ, rättvis och inkluderande utbildning och för det intensiva kulturliv som utvecklas mellan kulturcentret Multiplo, det första offentliga konstbiblioteket i Emilia Romagna, biografen Teatro Novecento, den första multiplexbiografen i provinsen Reggio Emilia, Cremeria, ett värdefullt vittnesbörd om industriell arkeologi, som i dag är ett centrum för studier, arbete och utbildning, och Kessel, en av Italiens mest berömda indie-livklubbar. Förutom att vara en främjare av god praxis är kommunen också medveten om att den är en samordnare och katalysator för synergier mellan lokala föreningar, företag och medborgare.

I Cavriago kan man besöka museet “Otello Sarzis marionetthus”, den äldsta kvarvarande italienska Napoleoniska Kyrkogården och den enda Leninbysten i Italien, vilket vittnar om den internationella solidaritet som alltid har kännetecknat denna kommun och dess invånare.

Verksamhet inom Nätvärket

Pedagogical Documentation

Cobios

Galleri

Skip to content