Samfinansierat av

Erasmus+, KA1

Information
Kontakt
Daniele Chitti
Ansvarig för förskoleverksamhet i Imola Kommun

EUMOB 2020

Improving professional skills of preschool teachers through European mobility

Om projektet

Ett konsortium bestående av sex italienska offentliga organ som förvaltar förskoletjänster främjar detta projekt, som är inriktat på jobbskuggning för lärare och en utbildningskurs för pedagogiska samordnare.

Alla aktiviteterna rör sig kring fyra teman om innovation i läroplanen:

– Förbättra mottagandet av utländska familjer och barn, främja deras fullständiga integration och ge värde åt deras kulturer;

– Att ge mer värde åt utomhusaktiviteterna och integrera dem med de aktiviteter som traditionellt genomförs i klassrummen;

– Att på ett korrekt sätt öka användningen av IKT i den tidiga utbildningen och integrera dem med de traditionella verktygen (analoga och fysiska verktyg);

– Öka den europeiska medvetenheten i de berörda skolorna och hos de lärare som arbetar i dem.

Mål

Ovan nämnda ämnen, som till synes inte är lika, måste betraktas som ett övergripande strategiskt tema: att sprida tillvägagångssättet och variationen i de didaktiska aktiviteter som genomförs dagligen så att de blir mer tillgängliga och inkluderande för alla barn.

Utöver de olika tekniska egenskaperna är det närmare bestämt så att 1) de utländska barnen garanteras att vara fullt delaktiga, 2) utomhusaktiviteterna betonas, 3) IKT införs i den tidiga utbildningen på ett korrekt sätt … allt detta gör det möjligt för alla barn att enkelt hitta en personlig väg mot lärande och kunskap och att maximera sina naturliga talanger, oavsett deras sociala, kognitiva, relationella och psykologiska förutsättningar.

Aktiviteter

The Consortium is coordinated by Imola Municipality and has already specific agreements with 4 European pre-schools (three in Sweden and one in Belgium), for realizing 70 job shadowing mobilities for teachers; furthermore, it has an agreement with the University of Jyväskylä (Finland), for implementing a training course for 12 pedagogical coordinator

Resultat

I slutet av projektet ser vi inte bara att de involverade lärarna kommer att nå en högre standard i sin professionalisering, utan också att de skolor där de arbetar kommer att kunna förbättra både sin läroplan och sin ledning (och därmed förbättra barnens närvaro och välbefinnande i skolan) och kompetensen för att hålla kontakten med de europeiska skolor som deltar i skuggningsverksamheten.

I slutändan är konsortiets partner, förutom att de redan har deltagit i många europeiska projekt, aktiva i ett bredare skolnätverk på kommunal, provinsiell, regional och nationell nivå. Därför har de de bästa förutsättningarna för att sprida projektresultaten utanför sina egna skolor.

Skip to content